Akademisk Arkitektforening

2018

AALBORG: NørregadeBygherre: Aalborg Kommune
Arkitekt: COBE Arkitekter

Dommerkomitéens udtalelse:
"Et involverende samarbejde i Nørregade om gadens fremtidige udformning har været med til at definere gadens nye identitet. Designet har referencer til byens øvrige gågader. Den lyse granitbelægning, brugen af flere grønne elementer og smukt byinventar har revitaliseret gadestrækningen, så den fremstår attraktiv og inviterende. Et flot inspirerende. Et flot inspirerende, men også ydmygt design har skabt en rolig ramme omkring gadens handel".


AALBORG: GrønnegårdenBygherre: Hasseris Boligselskab
Arkitekt: Norconsult - KAAI A/S

Dommerkomitéens udtalelse:
"Grønnegården har gennemgået en total renovering og fremstår i dag som et yderst vellykket nyt boligkvarter. Brugen af gedigne og smukke materialer løfter de eksisterende bygningers udtryk. I samspillet mellem boligerne og landskabsrummene er der opnået en flot og brugbar helhed, som er inspirerende for voksne og børn. Den vellykkede renovering viser, hvor betydningsfuldt det er at få skabt gode arkitektoniske rammer for livet i og mellem husene".


AALBORG: Østre HavnegadeBygherre: A. Enggaard A/S
Arkitekt: Sangberg Architects

Dommerkomitéens udtalelse:
"Det fritliggende parkeringshus i gaderne ved Nyhavnsgade har i sin facadeudformning opnået et let udtryk, der fungerer både langs Nyhavnsgade og ind mod de omkringliggende boliger. Letheden er opnået ved et grafisk spil ved brug af lyse grå facadelameller. Parkeringshuset kan tjene som forbillede for, hvordan tunge infrastrukturanlæg kan føje sig ind i bybilledet".


AALBORG: Kickstart TornhøjBygherre: Realdania og Aalborg kommune
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten og Marianne Levinsen Landskab

Dommerkomitéens udtalelse:
"En mørk tunnel er blevet til en lys skulpturel bri delt i to, så dagslyset kan falde ned langs lamelbeklædningen. Et kedeligt stiforløb er blevet til et forløb af oplevelser langs et byrum. Udformningen af byrummene i samspil med områdets offentlige funktioner er vellykket. Intentionerne er gennemført fra idé til udførelse i et godt samarbejde. Omdannelsen viser, hvor vigtigt det er, at arkitektur og design er med til at løfte rammerne for byliv".


AALBORG: KunstenBygherre: Kunsten
Arkitekt: ERIKarkitekter og Transform

Dommerkomitéens udtalelse:
"Alvar Aaltos kunstbygning er nænsomt renoveret med få klare arkitektoniske greb. Modtagelsen af museets besøgende sammen med en fornyelse af publikums flow gennem udstillingen står afklaret og meningsfyldt. Renoveringen og ombygningen tjener til eksempel på, hvordan fredede bygninger kan ombygges og renoveres uden at miste sin originalitet og arkitektur".


AALBORG: UggerhalnevejBygherre: Aalborg Kommune, Skoleforvaltningen
Arkitekt: Pluskontoret Arkitekter A/S

Dommerkomitéens udtalelse:
Landsbyskolen har fornyet sig ude som inde. Der er bygget videre på velkendte traditioner i bygningernes udvendige materialer og udformning. Hele skoleudbygningen fremstår som en god klassisk fornyelse, udført i et nutidig formsprog med rumlige læringsmiljøer. Resultatet viser, hvor betydningsfuldt det er at skabe gode gedigne rammer for skolens virke, men også for tilpasningen til landsbymiljøet".