Akademisk Arkitektforening

+2+2 supplerer arkitektuddannelsens faglige, kunstneriske og metodiske indhold med teori og praksis, der kan spejles direkte i arkitektvirksomhedens behov og virkelighed.

Efter stor succes med pilotprojektet bliver +2 uddannelsen nu et permanent tilbagevendende efteruddannelsesforløb. Forløbet giver dig et grundigt, teoretisk kendskab til arkitektfagets roller og ansvar og til processer og opgaver i projektsammenhæng. Samtidig får du overblik over fagets parter, aftaleforhold, økonomi og jura.

Kobler teori og praksis
+2 professionaliserer dig som arkitekt gennem teoretisk undervisning, refleksions- og casebaseret arbejde i studiegrupper, selvstudium og tilknytning til den enkeltes arbejdsplads. Tilsammen giver forløbet et bevis på dokumenteret viden om tegnestuens prasis og vilkår.

Den tætte kobling mellem teoretisk viden og praksis gør +2 uddannelsen unik. Som deltager får du spejlet den viden, du får under efteruddannelsesforløbet med eksisterende projekter på dit ansættelsessted via en tegnestuementor. Der sker blandt andet gennem konkrete opgaver, hvor dine og tegnestuens egne projekter inddrages.

Læs interview med tegnestueindehaver og arkitekt MAA Dorte Mandrup og arkitekt MAA Astrid Phillipsen Bak her.Internationalt forbillede
+2 uddannelsen stiler mod international kompabilitet. Uddannelsen er i tråd med international praksis og lægger sig tæt op ad RIBA Part 3 Professional Studies i form og indhold. Det er hensigten at +2 over tid skal udvikles mod kompatibilitet med RIBA og tilsvarende uddannelser internationalt til gavn for både den enkelte arkitekt og arkitektvirksomheder, der er engageret i internationale projekter. Målgruppe 
For at blive optaget på +2 uddannelsen er det en forudsætning, at du er fastansat i en arkitektvirksomhed med minimum 1 års anciennitet og har taget afgang fra enten Arkitektskolen Aarhus, KADK eller en anden EU anerkendt arkitektskole.
Som noget nyt optages kandidater fra Arkitektur og Design fra Aalborg Universitet også på +2. 80 procent af pladserne er forbeholdt kandidater fra arkitektskolerne og 20 procent for kandidater fra Aalborg.
+2 vurderes at være mest relevant for arkitekter med 1-5 års anciennitet, idet der er fagets og branchens grundlæggende forhold, der undervises i.Om uddannelsen
+2 strækker sig over 2 år og består af 4 moduler med 4 undervisningsdage per modul - dvs. 16 dages undervisning. Ud over undervisningsdagene skal man påregne tid til selvstudium, opgaveløsning, gruppearbejde og eksamen. Læs mere og se program her.

Under uddannelsesforløbet vil du blandt andet møde rektor KADK Lene Dammand Lund, Partner GPA Frederik Ejlers, forsker CBS Marianne Stang Våland, partner JJW Anders Holst Jensen, partner CEBRA og bestyrelsesformand Danske Ark Kolja Nielsen, partner mtre Anne Sarto, CEO Tredje Natur Malene Krüger og partner Juul og Hansen arkitekter Asger Juul.

Læs interview med projektleder på +2, Jakob Brøndsted

Baggrund
+2 er udviklet af Danske Arkitektvirksomheder, FAOD, KADK, Arkitektskolen Aarhus og Akademisk Arkitektforening i tæt samarbejde og dialog med flere af landets tegnestuer og støtte fra Dreyers Fond og GI.