Akademisk Arkitektforening

LAK 2018 - Ledelse af Arkitektonisk Kvalitet

Bliv fagligt og personligt rustet til at lede projekter med fokus på den arkitektoniske kvalitet.

Har du ansvaret for gennemførelsen af den arkitektoniske kvalitet på virksomhedens projekter? Som en form for mellemleder står du mellem tegnestuens eller kommunens strategi og politik og kunden og brugerne. I dette felt skal du sørge for at skabe rum for de arkitektoniske overvejelser og forhandlinger omkring kvalitet, prioritet, ambition og proces, så teamet kan fungere, arbejdspladsen bliver promoveret og bygherren bliver tilfreds. Det kræver en særlig arkitektfaglig proces- og relationskompetence at nå frem til de ønskede resultater og at få både loyale kunder, der kommer tilbage med nye opgaver og at lykkes med den arkitektoniske ambition.

Dette forløb styrker dig som arkitektonisk ansvarlig i din projektledelse gennem en større strategisk selvindsigt og faglig afklaring omkring, hvordan du varetager denne rolle. Forløbet veksler mellem teori, praksis og direkte træning og sparring omkring din personlige håndtering af lederrollen.

For at få det fulde udbytte af kursusrækken er det en forudsætning, at du har mindst 10 års erfaring og har projektansvar.

Begrebet 'projektleder' anvendes overordnet i kursusforløbet uagtet deltagernes individuelle titler i virksomhederne privat og offentligt (eksempelvis sagsarkitekt, lead design architect, seniorprojektleder, seniorarkitekt, senior design architect).


Forløbet
LAK er bygget op af fire moduler, der hver forholder sig til en central kompetence for den arkitektfaglige leder.

Kursusleder og gennemgående facilitator på forløbet er Thea Mikkelsen, innovationskonsulent og erhvervspsykolog, TRAC.

Den samlede kursusrække strækker sig over 8 undervisningsdage fordelt på 4 moduler i løbet af 4 måneder samt et interview og en coaching på baggrund af en personlig lederprofil, du skal tage online som del af kurset.

Forløbet indledes med et individuelt skypeinterview for at skærpe det individuelle læringsfokus for deltagerne.

Det samlede forløb afsluttes med en skriftlig opgave på baggrund af kursusrækkens emner (maks. 3 sider) og en tilbagemelding på denne.

Program, undervisningsdage og tilmelding
Læs mere om det foreløbige program, de specifikke moduler og undervisningsdage samt tilmelding her.

Kurset er udviklet af Arkitektforeningen med støtte fra Dreyers Fond.