Akademisk Arkitektforening

LEDER I DET KREATIVE FELT?

Danmarks eneste lederuddannelse målrettet ledere i den kreative branche.

21. august 2019 begynder endnu et lederudviklingsforløb med unikt fokus på de særlige udfordringer, som ledere af kreative virksomheder og organisationer ofte skal håndtere.

'LKVV – Ledelse i Kreative Videnvirksomheder' undersøger og arbejder med de ledelsesmæssige dilemmaer, der er knyttet til at udvikle en sund balance mellem forretningsmæssig styring og løbende at skabe udvikling i en kreativ virksomhed, der leverer særegne resultater. Der bliver stillet skarpt på de ledende medarbejderes opgave med en markedsorienteret tilgang til driften samtidig med kvalificeringen af videnvirksomhedens ydelse: de kreative kompetencer.


Ligeværdigt med det forretningsmæssige fokus arbejdes med det personlige lederskab for den enkelte. Det foregår gennem konkrete delopgaver, hvor deltagernes aktuelle udfordringer inddrages i læringsprocessen. Undervisningen kobler generelt teori og praksis og giver konkrete ledelsesværktøjer, som med det samme kan omsættes og bruges i hverdagen.

Tæt på 100 ledere fra arkitekt- og designfaget, mediebranchen, museumsmiljøet m.fl. har indtil nu gennemført lederudviklingsforløbet med undervisere, der blandt andet er fast tilknyttede som forskere og eksterne lektorer på henholdsvis CBS og Københavns Universitet.

For at deltage i - og få det fulde udbytte af - kursusforløbet er det en forudsætning at have et vist personaleansvar og indflydelse på virksomhedens eller organisationens strategiske beslutninger. Desuden forventes en relevant anciennitet på mindst 10 år.

Forløbet strækker sig over 14 undervisningsdage fordelt over 8 måneder og afsluttes med eksamen. Undervejs er deltagerne tilknyttet en mindre studiegruppe, der støtter opgaveløsning og forståelse. Udover undervisningsdagene skal påregnes hjemmeopgaver og selvstudium.

Som en del af programmet skal den enkelte deltager lave en forpligtende aftale med nærmeste leder om ledelsesmæssig sparring og bistand til implementering af det lærte stof. Sparringspartneren deltager på dele af det afsluttende modul 4.

NB! Maksimalt 4 deltagere på holdet fra samme arbejdsplads.

"Ledelse som disciplin". Læs interviewet med tidligere deltager på LKVV, associeret partner og arkitekt MAA Pernille Østergaard Svendsen.

Program
Se programmet for forløbet LKVV 2019-2020 her.

Undervisere og oplægsholdere
Camilla Raymond, erhvervspsykolog og partner, Organisation
Michael Christiansen, bestyrelsesformand DR og Aarhus Universitet
Thomas Ritter, professor, Department of Strategic Management and Globalization, CBS
Kristian Kreiner, professor, Department of Organization, CBS
Jan Mouritsen, professor, Department of Operations Management, CBS
Peter Bjørn Eriksen, strategikonsulent, partner, MBA, JAHN BJØRN management consulting
Mads Boserup, arkitekt MAA, bybonde og grundlægger af virksomheden TagTomat

Undervisningsdage
Det kommende forløb kører fra 21. august 2019 til 23. april 2020.

Introduktionsworkshop - indhold og proces: 21. og 22. august 2019
Modul 1 - organisation, ledelse og relationer: 11. og 12. september
Modul 2 - det personlige lederskab: 7. og 8. oktober
Ledelsesportrættet: 20. og 21. november (OBS! Afholdes som internatophold med overnatning på Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg)
Træningsdag: 5. december
Modul 3 - forretningssystemet: 15. og 16. januar 2020
Modul 4 - forretningsplanen: 26. og 27. februar
Eksamensforberedende dag (træningsdag): 19. marts
Aflevering af projektopgave: 30. marts
Eksamen: 20. - 23. april (individuelle tidspunkter fordelt over ugen)
Evaluering og afslutning: 23. april

Pris
Kursusforløbet koster kr. 69.000. For medlemmer af Arkitektforeningen er kursusafgiften kr. 59.000.

Tilmeldingsfrist
Der er tilmeldingsfrist 1. juni 2019 (eller så længe der er pladser).

Se mere om kursusforløbet og tilmelding i kursusoversigten.

LKVV er udviklet af Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder og gennemføres i et tæt samarbejde med bl.a. professorer fra Copenhagen Business School (CBS) og erfarne erhvervspsykologer fra konsulentfirmaet Organisation.