Akademisk Arkitektforening

LEDER I DET KREATIVE FELT?

Danmarks eneste lederuddannelse målrettet ledere i den kreative branche.

17. januar 2018 begynder endnu et lederudviklingsforløb med unikt fokus på de særlige udfordringer, som ledere af kreative virksomheder og organisationer ofte skal håndtere.

'LKVV – Ledelse i Kreative Videnvirksomheder' undersøger og arbejder med de ledelsesmæssige dilemmaer, der er knyttet til at udvikle en sund balance mellem forretningsmæssig styring og løbende at skabe udvikling i en kreativ virksomhed, der leverer særegne resultater. Der bliver stillet skarpt på de ledende medarbejderes opgave med en markedsorienteret tilgang til driften samtidig med kvalificeringen af videnvirksomhedens ydelse: de kreative kompetencer.

Ligeværdigt med det forretningsmæssige fokus arbejdes med det personlige lederskab for den enkelte. Det foregår gennem konkrete delopgaver, hvor deltagernes aktuelle udfordringer inddrages i læringsprocessen. Undervisningen kobler generelt teori og praksis og giver konkrete ledelsesværktøjer, som med det samme kan omsættes og bruges i hverdagen.

Tæt på 100 ledere fra arkitekt- og designfaget, mediebranchen, museumsmiljøet m.fl. har indtil nu gennemført lederudviklingsforløbet med undervisere, der blandt andet er fast tilknyttede som forskere og eksterne lektorer på henholdsvis CBS og Københavns Universitet.

For at deltage i - og få det fulde udbytte af - kursusforløbet er det en forudsætning at have et vist personaleansvar og indflydelse på virksomhedens eller organisationens strategiske beslutninger. Desuden forventes en relevant anciennitet på mindst 10 år.

Forløbet strækker sig over 14 undervisningsdage fordelt over 8 måneder og afsluttes med eksamen. Undervejs er deltagerne tilknyttet en mindre studiegruppe, der støtter opgaveløsning og forståelse. Udover undervisningsdagene skal påregnes hjemmeopgaver og selvstudium.

NB! Maksimalt 4 deltagere på holdet fra samme arbejdsplads.

Program
Se programmet for LKVV 2018 til orientering her.

Undervisere og oplægsholdere
Camilla Raymond, erhvervspsykolog og partner, Organisation
Piv Bernth, CEO og Executive Producer, Apple Tree Production
Thomas Ritter, professor, Department of Strategic Management and Globalization, CBS
Kristian Kreiner, professor, Department of Organization, CBS
Jan Mouritsen, professor, Department of Operations Management, CBS
Berit Sander, konsulent, cand.psych., Sander Konsulentfirma Aps.
Peter Bjørn Eriksen, strategikonsulent, JAHN BJØRN
Michael Christiansen, bestyrelsesformand DR og Aarhus Universitet
Mads Boserup, arkitekt MAA, bybonde og grundlægger af virksomheden TagTomat

Undervisningsdage
Det igangværende forløb kører fra 17. januar til 11. oktober 2018.

Introduktionsworkshop - indhold og proces: 17. og 18. januar 2018
Modul 1 - organisation, ledelse og relationer: 7. og 8. februar
Modul 2 - det personlige lederskab: 14. og 15. marts
Ledelsesportrættet: 25. og 26. april (OBS! Afholdes som internatophold med overnatning)
Modul 3 - forretningssystemet: 24. og 25. maj
Træningsdag: 16. august
Modul 4 - forretningsplanen: 22. og 23. august
Eksamensforberedende dag (træningsdag): 6. september
Aflevering af projektopgave: 17. september
Eksamen: 9. - 12. oktober
Evaluering og afslutning: 11. oktober

Der foreligger endnu ikke datoer for et kommende kursusforløb, men start forventes august 2019.

Tilmeldingsfrist
Der foreligger endnu ikke datoer for et kommende kursusforløb.

LKVV er udviklet af Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder og gennemføres i et tæt samarbejde med bl.a. professorer fra Copenhagen Business School (CBS) og erfarne erhvervspsykologer fra konsulentfirmaet Organisation.