Akademisk Arkitektforening

Leder i det kreative felt?

Danmarks eneste lederuddannelse målrettet ledere i den kreative branche.

17. januar 2018 begynder endnu et lederudviklingsforløb med unikt fokus på de særlige udfordringer, som ledere af kreative virksomheder og organisationer ofte skal håndtere.

'LKVV – Ledelse i Kreative Videnvirksomheder' undersøger og arbejder med de ledelsesmæssige dilemmaer, der er knyttet til at udvikle en sund balance mellem forretningsmæssig styring og løbende at skabe udvikling i en kreativ virksomhed, der leverer særegne resultater. Der bliver stillet skarpt på de ledende medarbejderes opgave med en markedsorienteret tilgang til driften samtidig med kvalificeringen af videnvirksomhedens ydelse: de kreative kompetencer.

Ligeværdigt med det forretningsmæssige fokus arbejdes med det personlige lederskab for den enkelte. Det foregår gennem konkrete delopgaver, hvor deltagernes aktuelle udfordringer inddrages i læringsprocessen. Undervisningen kobler generelt teori og praksis og giver konkrete ledelsesværktøjer, som med det samme kan omsættes og bruges i hverdagen.

Tæt på 100 ledere fra arkitekt- og designfaget, mediebranchen, museumsmiljøet m.fl. har indtil nu gennemført lederudviklingsforløbet med undervisere, der blandt andet er fast tilknyttede som forskere og eksterne lektorer på henholdsvis CBS og Københavns Universitet.

For at deltage i - og få det fulde udbytte af - uddannelsen er det en forudsætning at have personaleansvar og indflydelse på virksomhedens eller organisationens strategiske beslutninger.

Forløbet strækker sig over 14 undervisningsdage fordelt over 8 måneder og afsluttes med eksamen. Undervejs er deltagerne tilknyttet en mindre studiegruppe, der støtter opgaveløsning og forståelse. Udover undervisningsdagene skal påregnes hjemmeopgaver og selvstudium.

Program
Se det foreløbige program for LKVV 2018 til orientering her.

Undervisere
Se hvem der underviser på de enkelte moduler i programmet.
Eller se en oversigt her.

Undervisningsdage
Uddannelsesforløbet kører fra 17. januar til 12. oktober 2018. Se de specifikke datoer for alle moduler og træningsdage.

Læs mere om tilmelding her.

Tilmeldingsfrist
15. november 2017 (forlænget til 1. december)

LKVV er udviklet af Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder og gennemføres i et tæt samarbejde med bl.a. professorer fra Copenhagen Business School (CBS) og erfarne erhvervspsykologer fra konsulentfirmaet Organisation.