Akademisk Arkitektforening

Thomas BrogrenThomas Brogren har i mere end 20 år arbejdet med genbrug af huse. Thomas er sagsarkitekt hos Gottlieb Paludan Architects og arbejder med udviklingsstrategier, bygningsanalyse og værdisætning samt som projekterende arkitekt på opgaver med udvikling, bevarelse og fornyelse af eksisterende huse. Thomas har en bred interesse og en konkret viden om, hvad det er historisk huse kan i vores tid. Den vinkel på sit fag, fik han under et studieophold på den franske Ecole des Beaux arts i Paris, hvor kunst- og arkitekturhistorie var en naturlig del af arkitektstudierne. Han er optaget af dialogen mellem nyt og gammelt, for sådan kan han selv bedst lide at bo og arbejde.

Thomas har en solid og bred erfaring fra mange opgaver med eksisterende huse. Han har deltaget i alle projekternes faser: Som bygherrerådgiver, projekteringsleder, projektleder, projekterende, fagtilsyn og byggeleder. Thomas har arbejdet med byfornyelse, butiksindretning, transformation af lagerbygninger på Carlsberg, Det Kongelige Teater, C.F. Hansens Domhus, Frederiksberg Domhus, Tilbygning til et fredet hus på Landbohøjskolen, Ombygningen af Daells Varehus til Hotel, Lunds Universitet, Bäckaskog Slott i Skåne og transformation af et fredet landsted i Nordsjælland til et leadershipcenter for en stor international virksomhed.

Thomas har kombineret efteruddannelse hos arkitektforeningen, teknologisk institut m.fl. med en systematisk erfaringsindsamling fra de garvede kollegaer, han har arbejdet sammen med gennem årerne. Thomas underviser på Københavns Universitet i faget designpraksis og er kendt som en inspirerende debattør og oplægsholder.

Thomas underviser sammen med Morten Ørsager på kurset Renovering - værdi, strategi og virkemidler