Akademisk Arkitektforening

Aalborg UniversitetshospitalAalborg Universitetshospital - Region Nordjylland

Aalborg Universitetshospital har fået foreløbigt tilsagn på i alt 4,1 mia. kr. til et hospitalskompleks i form af et nybyggeri på 134.500 m2 på et område i Aalborg Øst. Projektkonkurrencen er i fuld gang. Konkurrencen omfatter udover hospitalsbyggeri også et forslag til et universitetsbyggeri til Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet på 17.000 m2 samt udformning af en hovedstrukturplan for det samlede konkurrenceområde på 92 ha. Planen skal anvise udbygningsmuligheder på længere sigt, idet øvrige sundhedsfunktioner som blandt andet Psykiatrisk Sygehus og Sygehusapotek samt ambulatoriefunktioner i Medicinerhuset og Onkologisk afdeling på Aalborg Sygehus Syd skal flyttes til konkurrenceområdet.

Projektkonkurrence: I gang. Endelig vinder udpeges juni 2012.

Byggestart: 2013

Indflytningsklar: 2019-2020

Bygherrerådgivere: ingen rådgivere pt.

Foto: Region Nordjylland