Akademisk Arkitektforening

Afsluttede taskforces

 
 
Artikler om Arkitektforeningens taskforces

Taskforce: Comeback til almene boliger
I 2011 nedsatte Arkitektforeningen taskforcen Kvalitet i almene boliger. Taskforcen skulle formulere foreningens politik på området og komme med forslag til, hvordan politikken kunne udmøntes i konkrete projekter. Her er et uddrag af taskforcens indstillinger og forslag til konkrete projekter, som Arkitektforeningen kan sætte i gang. Læs hele artiklen

Taskforce: Mere kvalitet i planlægningen, tak
Task forcen Arkitektonisk kvalitet i planlægningen anbefaler blandt andet, at planlægningen skal afbureaukratiseres , så der bliver mindre fokus på paragraffer og mere fokus på kvalitet. Læs hele artiklen

Om Arkitektforeningens taskforces
Arkitektforeningens taskforces er hurtigt arbejdende udvalg, der akkumulerer en masse viden på tværs af geografi, fagligheder og alder, mens problemstillingerne er aktuelle. På denne måde kan Arkitektforeningen komme helt tæt på den viden, som MAAere med vidt forskellige fagligheder besidder. Dette er en viden som Arkitektforeningen har brug for i det politiske arbejde. Ved at samle folk omkring et givent emne i en task force, bliver problemstillingerne yderst kvalificeret og praksisnært belyst.

Hver gang Arkitektforeningen starter en taskforce inviteres alle MAAere til at ansøge.