Akademisk Arkitektforening

København - Aarhus på 1 time?En fast forbindelse over Kattegat mellem Jylland og Sjælland er til debat. Ingeniørforeningen (IDA) og Akademisk Arkitektforening inviterer til konference i Aarhus med det formål at belyse de infrastrukturelle, landskabelige, arkitektoniske, økonomiske og miljømæssige aspekter af en eventuel kommende fast Kattegatforbindelse. 


En række fagspecialister, forskere og praktikere samles for at give en seriøs afdækning af både positive og negative konsekvenser af en fast Kattegatforbin-delse. Det handler blandt andet om bæredygtig trafikal infrastruktur, miljø i forhold til etablering og drift samt landskabsarkitektoniske påvirkninger og regionale og nationale udviklingsmuligheder.

På programmet er:
Rektor for Ingeniørhøjskolen i Århus, Ove Poulsen
Leder for Arkitektforeningen Østjylland, Bente Melgaard
Formand for IDAs erhvervsudvalg, Ivan Lilleng Jens Kampmann, formand for Kattegatkomiteen
Jens Egdal, direktør, Infrastruktur og Transport i Rambøll A/S
Per Homann Jespersen, lektor, Roskilde Universitet
Michael L. Jess, vicedirektør, Danmarks Naturfredningsforening
Jørgen Kristiansen, emeritus, Aalborg Universitet
Nicolai Wammen
Alex Landex, adjunkt, DTU Transport
Thomas Sick Nielsen, seniorforsker, LIFE Københavns Universitet
Niels Kjølhede, arkitekt, direktør, Møller & Grønborg


Moderator og ordstyrer for dagen: Journalist Reimer Bo Christensen


Målgruppe
Konferencens målgruppe er foreningernes medlemmer, men også beslutningstagerne, nationale og lokale politikere samt det lokale erhvervsliv, der søger faglige argumenter i debatten omkring etablering og drift af en fast Kattegatfor-bindelse. Det er konferencens arrangører, Arkitektforeningen og IDA's mål at sikre en faglig seriøs debat som baggrund for en eventuel beslutning om etablering af en fast Kattegatforbindelse.

Yderligere information på konferencens hjemmeside. 

Download program (pdf.)


Kontaktinfo:
Tilmelding til Tove Dam, Arkitektforeningen
E td@arkitektforeningen.dk  eller T 30859000
Tilmelding for ikke-medlemmer: kontakt Bente Birgitte Poulsen T 33184818

Tilmeldingsfrist:
NB. ny frist er den 24. marts 2011

Sted:
Ingeniørhøjskolen, Dalgas Avenue 2, Aarhus C 

Tid
:
Kl. 9.30-16.30

Pris:
975,- kr. inkl. morgenbrød, frokost, frugt og kaffe.
250,- kr for studentermedlemmer af IDA og Arkitektforeningen


 


 


 

Dato: 
Man, 28/03/2011

Kommentarer