Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningens taskforces

Arkitektforeningen nedsætter hvert år en taskforce i forhold til en aktuel problemstilling. Taskforcen skal formulere en politik og handlingsplan på området, som Arkitektforeningens bestyrelse efterfølgende udmønter i konkrete initiativer.

Ny taskforce: Valgkultur
Arkitektforeningens bestyrelse har besluttet at nedsætte en taskforce til at fremme en foreningskultur, hvor det er let at deltage, og hvor den demokratiske kultur og praksis er stærk og inkluderende. Taskforcen skal formulere anbefalinger til bestyrelsen om, hvordan vi kan styrke og udvikle foreningens valgkultur.

Taskforcen består af 6-8 MAA’er, som er blevet udvalgt i forhold til erfaring, geografi, faglighed og alder. Dette sikrer at en stor bredde og faglighed er repræsenteret.

Læs mere i kommissoriet (pdf)

Hvad laver Arkitektforeningens taskforces?

Taskforcen er et hurtigt arbejdende udvalg, der opererer, mens problemstillingerne er aktuelle. På denne måde kan Arkitektforeningen komme helt tæt på den viden, som MAA'ere med vidt forskellige fagligheder besidder på tværs af geografi, faglighed og alder. En viden som Arkitektforeningen har brug for i det politiske arbejde. 

Nye taskforces bliver opslået på Arkitektforeningens hjemmeside, og skulle du have lyst til at deltage i et taskforce-arbejde, skal du forvente at afsætte tid til 2-4 møder af tre timers varighed i den tre måneders periode, som taskforcen typisk arbejder. 

Forud for møderne vil du modtage et skriftligt oplæg, som beskriver de diskussionspunkter og spørgsmål, som taskforcen skal forholde sig til. Der vil ikke være tale om arbejde imellem møderne, og du skal heller ikke lave skriftligt arbejde.

Taskforcen betjenes af sekretariatet, som bemander hver taskforce med en projektleder som ankerperson. Arkitektforeningens bestyrelse vil altid have et medlem i taskforcen som garant for, at taskforcens arbejde forankres i bestyrelsen.

Afsluttede taskforces

Du kan her læse mere om de mange afsluttede taskforces, som Arkitektforeningen har kørt. Læs mere.


Foto: fra Arkitektforeningens repræsentantskabsmøde 2014