Akademisk Arkitektforening

Strategi 2019-2021Arkitektforeningen er arkitekturens stemme

Det er overskriften på Arkitektforeningens strategi 2019-2021. Strategiens sigte er at styrke foreningens synlighed og indflydelse ved i højere grad at trække på medlemmernes faglighed og engagement. Strategien bygger på følgende vision:

Akademisk Arkitektforening formidler arkitekturens værdiskabelse til alle og fremmer arkitekturens vilkår. Arkitektforeningen sikrer medlemmerne værdi af MAA-titlen gennem fællesskab, et højt fagligt niveau og engagement i faget. Arkitektforeningen understøtter ligeledes det tværfaglige arbejde inden for branchen af planlægning, landskab, byer, byggeri og design.

Arkitektforeningen vil arbejde for at realisere visionen gennem et fokus på 6 strategiske indsatsområder:

• En øget synlighed af arkitekturens betydning for samfundet.

• En målrettet indsats i kommunerne over hele landet.

• Et tættere og mere fokuseret samarbejde med branchens aktører.

• En øget medlemstilfredshed gennem det faglige fællesskab.

• En styrkelse af den arkitektfaglige profil og de faglige kompetencer.

• En større værdsættelse af og anerkendelse af medlemmernes geografiske spredning og de mange måder, hvorpå arkitektfaget praktiseres.

Klik her for at læse den fulde version