Akademisk Arkitektforening

Valg 2015Det elektroniske valg 2015 i Arkitektforeningen er afgjort

Blandt de ’19’ og fra lokalafdelingerne er der valgt nye og gamle kræfter ind i repræsentantskabet og samtidig har medlemmerne sagt rungende ”ja” til urafstemningen om medlemskategorier.


Se, hvem der foreløbig er blevet valgt til repræsentantskabet

Lørdag den 28.2 var sidste dag, hvor medlemmer af Arkitektforeningen kunne afgive deres elektroniske stemme på kandidater til Arkitektforeningens repræsentantskab. Flere end nogensinde har afgivet deres stemme, og det er konstitueret direktør Annette Blegvad glad for:

”Det er så vigtigt, at medlemmerne bruger deres stemme. Ellers er det svært at kalde sig en demokratisk standsforening. Tak til alle jer MAA’ere, der tog jer tid til at sætte krydser. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke alle, der stillede op til valg. Tillykke til jer der blev valgt, vi ser i Arkitektforeningen frem til samarbejdet om foreningens fokusområder de næste to år. Også et stort tak til jer der stillede op, men ikke blev valgt ind.”

Nu kommer valgene på årsmøderne i Nordjylland, Sydjylland, Vestjylland og Bornholm før sammensætningen af det nye repræsentantskab kendes. Vi håber også her på stor valgdeltagelse – se datoer for årsmøderne på kalenderen.

Ja til ændring af medlemskategorier
Der er også blevet stemt om en ændring af foreningens medlemskategorier, så MAA’erne bliver mere ligestillede. Det valg endte med et stort ja. Det betyder, at alle medlemmer af Arkitektforeningen for fremtiden bliver stemmeberettigede og kategorien ”passiv” udgår.

Læs mere om urafstemningen her

Deloitte har foretaget kontrol af valget, se revisorerklæringen her.

Lodtrækning om rejsepræmier
Vi har trukket lod om 5 rejsegavekort til Norwegian à 855 kr. og 5 miniferier torsdag-lørdag eller søndag-onsdag (dog ikke i højsæsonen) i Arkitektforeningens feriebolig på Bornholm (Værdi 1.500 kr.). Vinderne får direkte besked i uge 10.