Akademisk Arkitektforening

Urafstemning om lov- og vedtægtsændringJa til ændring af medlemskategorier

Der er blevet stemt om en ændring af foreningens medlemskategorier, så MAA’erne bliver mere ligestillede. Valget endte med et stort ja. Det betyder, at alle medlemmer af Arkitektforeningen for fremtiden bliver stemmeberettigede og kategorien ”passiv” udgår.

Hvorfor?
Fordi alle MAAere skal have opstillings-og valgret.
Bestyrelsen og repræsentantskabet ønsker en aktiv medlemsskare og mener, at alle MAA’ere skal have stemmeret og mulighed for at stille op til valg til repræsentantskabet uanset beskæftigelse, økonomisk status og alder.

Fordi vedtægterne ikke har været tidssvarende.
Fx har passiv-medlemskabet været en kategori for arkitekter, der "ikke driver erhverv som arkitekter" (§4, stk 2)  - et levn fra dengang kun tegnestuearkitekter var ”rigtige” arkitekter. I Arkitektforeningen er alle medlemmer rigtige arkitekter, uanset hvad man laver.

Fordi ens økonomiske forhold ikke skal forhindre en i at være aktiv i Arkitektforeningen.
Selv om du bliver ledig, går på orlov eller forlader arbejdsmarkedet, bibeholder du retten til at stemme og stille op til repræsentantskabsvalg.

Fordi alder ikke skal være en hindring for at være aktiv.
I de nuværende regler overgår man til passivt medlemskab ved det fyldte 70. år.
Men faktum er, at mange MAA’ere stadig er aktive og ønsker at kunne stemme ved valg og andre foreningspolitiske beslutninger – også efter det fyldte 70. år.

Læs hele forslaget her (pdf)

Hvad sker der for de medlemmer, der i dag er i passiv kategorien?
Du skal ikke selv foretage dig noget. Arkitektforeningen sørger for at ændre din medlemskategori til ”aktiv”, men dit kontingent forbliver uændret.

Hvad sker der for de medlemmer, der i dag er bladmedlemmer (passiv kategorien)?
Underkategorien bladmedlem forsvinder. Du skal ikke selv foretage dig noget. Arkitektforeningen sørger for at ændre din medlemskategori til ”aktiv”, men kontingentet forbliver uændret for alle nuværende bladmedlemmer.

Selv om medlemskategorien ”passiv” forsvinder, kan du altså stadig søge om kontingentnedsættelse, hvis du bliver ledig, går på orlov eller forlader arbejdsmarkedet.
Du kan se satserne for de gældende kontingentnedsættelser her.

Se mere om kontingentnedsættelse

Har du spørgsmål til lovændringen kan du kontakte formanden for Arkitektforeningen, Natalie Mossin på nm@arkitektforeningen.dk eller konst.dir. Annette Blegvad på ab@arkitektforeningen.dk