Akademisk Arkitektforening

Energirenovering bliver en central ydelse for arkitekter i fremtidenArkitekt MAA Pernille Arends driver på 7. år arkitektfirmaet Arends Arkitektur Aps. Pernille havde i gennem en længere periode selv forsøgt at finde tid til at tilegne sig viden omkring energirenovering, men jo mere viden desto større behov for et overblik over de mange aspekter og udfordringer, som emnet rummer. Dette overblik fandt Pernille på kursusrækken Arkitektur + Energi.

Hvorfor meldte du dig til Arkitektur + Energi kurserne?

Jeg kendte i forvejen kursusleder Vibeke Grupe Larsen fra tidligere undervisnings-sammenhænge, og jeg stolede på at hun, qua sin mangeårige erfaring og store netværk, ville kunne sætte de mange problematikker i perspektiv, samt skaffe de bedste oplægsholdere fra branchen.

Hvorfor skal arkitekter på kursus i ”arkitektur + energi”?
Indenfor teknisk rådgivning og bistand vil energirenovering i fremtiden blive en helt central ydelse, men desværre appellerer emnet ofte ikke til arkitekter, der primært definerer sig som ’formgivere’. Dermed vil ingeniørerne, assisteret af entreprenørerne og leverandørerne, kunne tage patent på rollen som byggebranchens ’energieksperter’, hvilket udgør en fare for arkitektens rolle som den overordnede ansvarlige for - og skaber af - et byggeri.

Hvad fik du med hjem fra kursusrækken?
Primært fik jeg et overblik over de lovgivningsmæssige, miljømæssige, tekniske og økonomiske udfordringer vi som privatpraktiserende arkitekter står overfor med indførelsen af BR10, og især BR 15/20. Derudover blev vi præsenteret for en række cases, som demonstrerede hvor svært det er at gennemføre et vellykket byggeri – energimæssigt betragtet – på trods af rigelige ressourcer, de bedste kræfter og gode viljer. På kursets 4. dag (Arkitektur + Energi Workshop) skulle vi selv prøve at skitsere et projekt med fokus på de energi- og indeklimamæssige konsekvenser af bygningskroppenes orientering, proportioner, vinduesåbninger osv. Det er meget sværere end det lyder, hvilket er en banal, men vigtig erkendelse. Det fortæller os, hvor stor udfordringen i virkeligheden er, og hvor grundlæggende nye metoder skal indarbejdes i hverdagen med byggesagerne.

Hvordan har du kunne bruge kurserne i din hverdag?
Mine bestræbelser på at ophøje energi og indeklima til et fokusområde i vores virksomhedsstrategi er blevet mere målrettede. Jeg har fået identificeret nogle vigtige institutioner og fora, som arbejder med disse problematikker og som aktivt søger samarbejdspartnere og deltagere. Desuden har jeg iværksat et formidlingsprojekt om energirenovering, som jeg håber at kunne finde sponsorer og samarbejdspartnere til i løbet af 2011.

Jeg kan anbefale kursusrækken til alle, der beskæftiger sig med fremtidens byggeri og nutidens bygnings- og boligmasse.