Akademisk Arkitektforening

Arkitekturpolitik i kommunerne

Arkitekturpolitik i kommunerne
Arkitektforeningen har gennem en årrække arbejdet målrettet for at hjælpe og understøtte landets 98 kommuner med at udvikle, udforme og implementere en arkitekturpolitik. Blandt andet var emnet hovedtema for Arkitektforeningens årskonference i 2008. I dag, og med Arkitektforeningens fortjeneste, har 30 kommuner en arkitekturpolitik, og flere kommuner er i gang med at udarbejde én. Dette betyder at snart har cirka hver tredje kommune en arkitekturpolitik. Dermed understøtter Arkitektforeningen den tidligere regerings mål i arkitekturpolitik fra 2014 – Mennesker i Centrum – om at endnu flere kommuner skal motiveres til at tænke arkitekturpolitiske temaer ind i deres udvikling. 

Arbejdet er vigtigt, dels fordi at kommunerne har stor indflydelse på den arkitektoniske udvikling i Danmark som plan- og byggemyndighed, men også fordi at kommuner i arbejdet med en arkitekturpolitik bliver bevidste om de lokale kvaliteter i byer, bygninger og landskab. Desuden vil en arkitekturpolitik også i mange tilfælde komme til at fungere som et langsigtet planlægningsredskab, som binder en kommunes forskellige aktiviteter og projekter i by og land sammen. På denne måde skabes der både lokal forankring og et tværgående kommunalt ejerskab.

Kursus om kommunal arkitekturpolitik
I øjeblikket er Arkitektforeningen i gang med at udvikle et efteruddannelseskursus i kommunal arkitekturpolitik. Kurset var snart blive annonceret på Arkitektforeningens hjemmeside for efteruddannelse.

Bliv inspireret til at udarbejde en kommunal arkitekturpolitik
Arkitektforeningen har udarbejdet en inspirationsfolder med gode grunde til at udarbejde en kommunal arkitekturpolitik, samt gode råd til at komme i gang. Læs inspirationsfolderen her

Arkitektforeningens undersøgelse af de kommunale arkitekturpolitikker i 2011
I foråret 2011 fulgte Arkitektforeningen op på de kommunale arkitekturpolitikker og samtlige af landets 98 kommuner kontaktet. Undersøgelsen viste, at det skrider langsomt men sikkert fremad mht. udbredelsen af de kommunale arkitekturpolitikker. Læs undersøgelsen. 

Se Arkitektforeningens oversigt over de kommunale arkitekturpolitikker

Læs også: DACs demonstrationskatalog med erfaringer om arkitekturpolitik

Mere info:
Leder af Politik&Analyse Annette Blegvad,  tlf. 3085 9011, mail: ab@arkitektforeningen.dk