Akademisk Arkitektforening

Det siger kunderne om os

"Tak for udpegning af to fagdommere til en konkurrence om en daginstitution i Hvidovre. Det har været et meget, meget positivt forløb, og der er store roser til fagdommerne fra den samlede dommerkomité. Fagdommerne supplerede hinanden utroligt godt, var fagligt meget overbevisende og var med til at skabe en utrolig god stemning på møderne. De har derfor en stor ære i, at det hele forløb gnidningsfrit. Så mange tak for det!"
Laura Utke Graae Jørgensen, projektleder i Hvidovre Kommune

"Nyt Hospital Hvidovre (NHH) vil til enhver tid anbefale Arkitektforeningens konkurrencesekretariatet som samarbejdspartnere.Vi har selv haft fornøjelsen i en tofaset arkitektkonkurrence/udbud med forhandling. Vi fik en super professionel proces, hvor både det arkitektfaglige, det juridiske og det teknisk/funktionelle blev balanceret rigtig flot. Vi følte os derfor i helt trygge hænder, og vi fik et rigtigt, rigtigt godt resultat ud af processen. Vi kan tilføje, at vi også følte os godt underholdt undervejs".
Finn Bloch, projektdirektør, Nyt Hospital Hvidovre

"Vejle Kommune vil gerne anbefale Arkitektforeningen som samarbejdspartner. Vi har gennemført flere konkurrencer i samarbejde med Arkitektforeningen, og vi har altid oplevet en meget professionel tilgang til opgaven. Konkurrenceteamet har udvist stort overblik over forløbet fra start til slut, og der er løbende fulgt hurtigt op på vores aftaler. Der har været en god kommunikation til vores politikere i hele forløbet, og vi har også 'spillet' godt sammen på det mere personlige plan, hvilket betyder meget for et godt samarbejde".
Henrik Stjernholm, stadsarkitekt MAA, Vejle Kommune

"Arkitektforeningen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i et tæt og loyalt samarbejde gennemført konkurrencen om Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig i perioden 2013-2014. I lyset af, at der har været tale om to konkurrencer i én og de implikationer en politisk initieret konkurrence indebærer, har opgaven været af relativ kompliceret karakter. Arkitektforeningen har med engagement og fastholdelse af et højt fagligt niveau løst opgaven omhyggeligt og med præcision inden for de faglige, tidsmæssige og økonomiske rammer".
Hans Erik Svarre, specialkonsulent, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

"Akademisk Arkitektforening bistod i 2010 ARC, Amager Ressourcecenter med planlægning og gennemførelse af en arkitektkonkurrence om facadeudformning af ARC's nye energianlæg 'Amager bakke'. Akademisk Arkitektforenings indsats var præget af stor professionalisme, kompetence og engagement. Akademisk Arkitektforening lyttede til og forstod ARC's behov, og ledelse af dommerkomiteens proces var yders tilfredsstillende. Alle i dommerkomiteen ytrede stor tilfredshed med processen og bistanden fra Akademisk Arkitektforening.
Ulla Röttger, direktør, ARC, Amager Ressourcecenter

"I Frederiksberg Kommune har vi i flere sammenhænge haft Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling som samarbejdspartnere. Hver eneste gang har konkurrencesekretariatet ledt os sikkert igennem en god og innovativ proces. Det har været et konkurrenceforløb, der med et højt fagligt niveau har sikret både et solidt beslutningsgrundlag og en værdiskabelse i konkurrenceprojekterne fremadrettet".
Ulrik Winge, by- og miljødirektør, Frederiksberg Kommune

"Arkitektforeningens konkurrencerådgivning har været meget behjælpelig med en holdbar procesplan ved vores projektkonkurrence om Køge Kulturhus. Derudover var de gode til at styre processen – især ved dommermøderne".
Linda Morris, kulturkonsulent, Køge Kommune

"Her i Ballerup Kommune har vi flere gange benyttet os af Arkitektforeningens kompetencer i forbindelse med de arkitektkonkurrencer, vi har afholdt. Senest har vi anvendt dem som rådgiver under arkitektkonkurrencen om Skovlunde Bymidtes fremtid. Vores erfaring er, at med Arkitektforeningens bistand, faglige viden, overblik over proces og formalia og den tryghed det skaber, så har vi kunne koncentrere os om det indholdsmæssige og dialogen med borgere og politikere".
Martin Lose, byplanlægger, Ballerup Kommune

"Region Syddanmark har haft stor glæde af at benytte Arkitektforeningens konkurrencesekretariat i forbindelse med gennemførelse af projektkonkurrencerne for de to kvalitetsfondsprojekter i henholdsvis Odense og Aabenraa. Mødetilrettelæggelsen er effektiv, bidragene til processen undervejs er kvalificeret, og den afsluttende dommerbetænkning er fyldestgørende og anvendelig".
Jens Elkjærs, sundhedsdirektør, Region Syddanmark