Akademisk Arkitektforening

Find den rette konkurrenceform
En konkurrence skal altid tilpasses det konkrete projekt og skræddersyes i forhold til bygherrens behov. Nedenfor har vi listet nogle af de konkurrenceformer, vi arbejder med.


Åben konkurrence
Den klassiske åbne konkurrence giver bygherren en meget bred belysning af opgavens muligheder, og nye talenter får mulighed for at give bud på fremtidens arkitektur.

Åben etapekonkurrence
Konkurrencen gennemføres i to etaper. Første etape er åben, mens deltagerne i anden etape udvælges på baggrund af den første.

Indbudt konkurrence
Den traditionelle form for indbudt konkurrence går ud på, at bygherren prækvalificerer et antal arkitektfirmaer eller totalrådgivningsteams til at udarbejde forslag.

Udvidet indbudt konkurrence
Den udvidede form for indbudt konkurrence har visse træk til fælles med den åbne konkurrence.

Indbudt etapekonkurrence med dialog
Konkurrencen gennemføres i to etaper, hvor der i anden etape er mulighed for dialog mellem konkurrenceteams og repræsentanter for konkurrenceudskriveren.

4+4
Denne konkurrence er en kombination af en åben og indbudt konkurrence.

10'er modellen
Denne model er en indbudt konkurrence i to etaper.

Programdialogkonkurrence
Programdialogkonkurrencer lægger op til et tidligt programsamarbejde mellem bygherren og de indbudte arkitektfirmaer.

Minikonkurrence
Betegnelsen 'mini' hentyder til, at der på en række punkter er tilstræbt et minimalt niveau for konkurrencens gennemførelse.

Interaktiv konkurrence
Interaktiv konkurrence er en konkurrencemodel, der vender op og ned på kendte principper for individuel udarbejdelse af forslag.

Totalentreprisekonkurrence
Totalentreprisekonkurrencen er ikke en egentlig arkitektkonkurrence, men en tilbudskonkurrence mellem entreprenører i samarbejde med arkitekt- og ingeniørfirmaer.

Grundsalgskonkurrence
Konkurrencen er ikke en egentlig arkitektkonkurrence, idet den henvender sig til investorer/byggefirmaer (som derefter samarbejder med arkitektfirmaer).

Parallelt opdrag
Et parallelt opdrag betyder, at man anmoder et antal arkitektfirmaer om at analysere et sted og dets muligheder.

Europan-konkurrence
Europan er et europæisk samarbejde, hvis formål er at organisere åbne konkurrencer for arkitekter og planlæggere under 40 år. 

Er det svært at gennemskue, hvilken konkurrenceform der passer bedst til jeres projekt. Kontakt os for at få mere at vide om de mange muligheder, og om hvordan vi skræddersyr konkurrenceformen til den aktuelle sag.