Akademisk Arkitektforening

Stine Lea JacobiStine Lea Jacobi er uddannet arkitekt og byggeøkonom, og er ansat i Realdania som projektleder for faglig formidling.
Stine har mange års konkret erfaring både som projekterende og tilsynsførende, og siden som projektleder hos blandt andre WITRAZ arkitekter. Stine har stor viden om planlægning og processtyring, kvalitetssikring, kontrahering og sags- og økonomistyring, herunder rateplaner og honorarberegning.

Stine har siden 2008 undervist på kurset Projektering i emnerne byggeriets faser, miljørigtig projektering, kvalitetsplanen, projektledelse og økonomistyring.  Derudover underviser Stine på virksomhedskurset ’Videndeling på arbejdspladsen’ i samarbejde med ekstern lektor på CBS, Louise Harder Fischer.