Akademisk Arkitektforening

Kolding SygehusKolding Sygehus - Region Syddanmark


Nybygning af ca. 25.500 m2 og ombygning af ca. 5.700 m2 byggeri. Hertil kommer ca. 5.200 m2 kælder, teknikarealer og transporttunneller. Opdatering af akutområdet, herunder nybygning af fælles akutmodtagelse og observationssengeafsnit samt udvidelse af OP / opvågning og billeddiagnostik. Herudover ny sengebygning med tilhørende tekniketage samt hovedindgang.

Budget:  0,9 mia. kr.

Byggestart:   Fase 1 foråret 2010. Fase 2: Oktober 2012.

Indflytningsklar:   Fase 1: 2011. Fase 2: 2016

Bygherrerådgiver:  Regionens bygningsafdeling

Totalrådgiver: NIRAS A/S, Creo, Schimdt Hammer & Lassen, Balslev og Oluf Jørgensen A/S