Akademisk Arkitektforening

Set med bygherrens øjneHvorfor vælge et wildcard?

Hvis man som bygherre ønsker at gennemføre en indbudt konkurrence, er der en række forhold, der skal tages i betragtning. Tid, økonomi og kvalitet spiller en stor rolle for såvel proces som resultat, og det kan derfor være fristende at vælge de sikre kort, når deltagere skal vælges. 

Ved at vælge ét eller flere wildcards i forbindelse med en indbudt konkurrence opnår bygherren en bredere vifte af muligheder som grundlag for det videre arbejde, vel at mærke uden at gå på kompromis med kvaliteten, da alle deltagere – unge som ældre – konkurrerer på nøjagtigt samme vilkår. Og husk, at også store arkitekter var wildcards engang ...

Ønsker man at støtte sig til dokumenterede erfaringer, er der rig mulighed for at kombinere en wildcard-tegnestue med en veletableret partner.

Hvordan vælger man et wildcard?
Når man som bygherre har besluttet sig for at give chancen til en wildcard-tegnestue, er kunsten at finde lige præcis den eller de tegnestuer, der sikrer det bedste udgangspunkt. Wildcard-ordningen indeholder en dynamisk liste over wildcard-tegnestuer med angivelse af kontaktdata, referencer, faglige kompetencer og lignende samt et link til tegnestuens egen hjemmeside.

Hvad skal man som bygherre være opmærksom på?
I forbindelse med konkurrencer og udbud er der særligt for offentlige bygherrer en række regler, der skal overholdes. Formålet med disse regler er hovedsageligt at sikre en ligeværdig og gennemskuelig konkurrencesituation for alle parter. 

I indbudte konkurrencer, som ikke afholdes iht. EU's udbudsdirektiv, kan bygherrer, offentlige som private, vælge hvem de ønsker og derfor også ét eller flere ”wildcards”, blot arkitektvirksomhederne opfylder de generelle udbudskrav.

Drejer det sig derimod om en indbudt konkurrence med forudgående prækvalifikation skal bygherren sikre, at alle bydende er bekendte med, at man ønsker at gøre brug af wildcard-deltagere. Det skal altså tydeligt fremgå af udbudsmaterialet, at udbyderen agter at tilgodese unge og/eller nyetablerede virksomheder i den endelige udvælgelse af hensyn til ønsket om diversitet i opgavebesvarelserne, såfremt disse opfylder de generelle udvælgelseskriterier. I udvælgelsesfasen kan bygherren så efter eget skøn udpege én eller flere wildcard-deltagere blandt de egnede. Bygherren må dog ikke udelukkende foretrække wildcard-deltagere, med mindre disse under henvisning til udvælgelseskriterierne er de bedst egnede.

Hvordan kan Arkitektforeningen hjælpe?
Ring til Arkitektforenings Konkurrenceafdeling for yderligere rådgiving. Konkurrenceafdelingen tilbyder rådgivning på alle niveauer i forbindelse med udskrivning af arkitektkonkurrencer og kan rådgive om gældende regler på området og sikre bygherren et professionelt og effektivt sagsforløb. Herunder f.eks.:

• Hvordan kan man udforme sit udbudsmateriale, så man ikke afskærer de nyetablerede arkitektvirksomheder muligheden for at byde ind fra start?

• Hvad er de unge arkitektvirksomheders styrker og svagheder?

• Hvad skal man generelt være opmærksom på, når man starter et samarbejde med en nyetableret arkitektvirksomhed?