Akademisk Arkitektforening

Årskonference 2008 - I arkitekturens tjenesteArkitektforeningens Årskonference 2008  havde temaet 'I arkitekturens tjeneste - Arkitektforeningen og 98 arkitekturpolitikker'.

En debat værd
Arkitektforeningen støtter udviklingen af en arkitekturpolitik i samtlige 98 kommuner i Danmark. Men hvorledes arkitekturpolitikken på bedste vis bliver til praksis er en debat værd. Handler det om at bruge arkitekturpolitikken til at skabe identitet for vores kommune? Skal vi brande os selv ude i verden? Eller skal vi koncentrere os om de ting, vi allerede har? Visionerne og ideerne er mange, men en ting er sikker: arkitekturpolitikken bør være et centralt element i den kommunale planlægning. Alle disse spørgsmål og emner blev debatteret på konferencen. 

Værktøjskassen
På konferencen præsenteredes en ”værktøjskasse” med redskaber til kommunal arkitekturpolitik udviklet i et samarbejde mellem Akademisk Arkitektforening, Dansk Arkitektur Center, Kommunernes Landsforening, Bygningskultur Danmark og Plan09 med afsæt i regeringens ”Arkitekturnation Danmark” fra 2007. Denne værktøjskasse blev skabt til at støtte de kommuner, der ønsker at udvikle en arkitekturpolitik.
Der var debatterende oplæg ved blandt andre prof. Jens Kvorning, Helle Lis Søholt fra Gehl Architects, forsker Louise Kjær Christoffersen samt repræsentanter fra kommuner, der allerede har gode erfaringer med arkitekturpolitikken. Derudover bød konferencen på workshops og rig mulighed for debat og netværk. 
”Forudsætningen for at fastholde og udvikle et samfunds arkitektoniske værdier over tid er, at både beslutningsdeltagere, udførende og brugere har fokus på deres respektive ansvar for at sikre den arkitektoniske kvalitet.” - Arkitekturnation Danmark, 2007