Akademisk Arkitektforening

Årskonference 2010 - Bæredygtighed i BevægelseDet er OS – ikke idrætsarkitekturen, der skal bruge energi. Så hvordan gentænker, transformerer eller erstatter vi eksisterende idrætsanlæg på bæredygtig vis og imødekommer nye behov for bevægelse? Og hvordan planlægger vi byer og åbent land, der giver os lyst til at bevæge os?

Konferencen Bæredygtighed i bevægelse: Nye aktiviteter – nye former – ny energi foregik i år på Arkitektskolen Aarhus d. 5. november 2010.

På programmet var blandt andre:

Belinda Tato, Ecosistema Urbano, Spanien
René Kural, Center for Idræt og Arkitektur
Patricia Patkau, Patkau Architects, Canada

Åben projektkonkurrence

Efter konferencen lanceredes den åbne projektkonkurrence Fremtidens bæredygtige multihus, der udskrives i januar 2011 af Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med Arkitektforeningen med vin og åbent hus i Udstillingsbygningens foyer.

Baggrund:
Vi danskere er stadig lidt for brede i taljen og sløve, når det kommer til at forbrænde energi. Det modsatte er desværre tilfældet, når det gælder landets mange haller og idrætsanlæg. De er ofte rene energislugere og opført i en tid, hvor kravene til de fysiske rammer for sport begrænsede sig til et gymnastikgulv eller en boldbane.

Den 4. og 5. november 2010 var arkitekter, ingeniører, forskere, planlæggere og politikere fra ind - og udland derfor samlet for at diskutere og skabe ny viden om nytænkende, bæredygtig idrætsarkitektur. Det skete med workshops og konference arrangeret af Arkitektforeningen i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.

Nye behov - nye former
I dag har vores krav til, hvordan – og hvor -  vi dyrker sport ændret sig. Sportsgrene som parkour og freerunning, hvor arkitekturen, gaderne og byrummet har erstattet idrætsanlægget, bliver mere og mere udbredt. Ligeledes ønsker mange mennesker ikke længere at være afhængige af at møde op i en hal på et bestemt tidspunkt, hvis kalorierne lige såvel kunne forbrændes i byrummet – i frokostpausen.

Idrætshallens status som det centrale samlingspunkt for samvær og motion i mange lokalsamfund er derfor mere udfordret end nogensinde. Det er tid til at diskutere nye muligheder og løsninger på, hvordan vi kan gentænke, omforme, renovere eller erstatte gamle idrætsanlæg, så de imødekommer tidens behov på bæredygtig vis.

Workshops

Den 4. november 2010 diskuterede eksperter og praktikere fra ind- og udland løsninger og muligheder på workshops med tre forskellige problemstillinger:

I byen
 fandt workshoppen sted på Århus Havn, hvor der skal etableres et nationalt sejlsportscenter.

I forstaden fandt workshoppen sted på Søndervangsskolen i Viby Syd, Århus, hvor der skal bygges nye hal-faciliteter.

På landet fandt workshoppen sted på friskolen i Gjerrild på Djurs, som er et klart eksempel på en institution med nedslidte og begrænsede rammer for bevægelse.