Akademisk Arkitektforening

Bæredygtighed i bevægelse: program d. 5. november 2010Den 5. november finder konferencen 2010 Bæredygtighed i bevægelse sted på Arkitektskolen Aarhus.

På konferencen fremlægges og diskuteres resultater fra den foregående dags workshops, og der vil være oplæg baseret på forskning og praksis samt efterfølgende diskussioner.

PROGRAM
09.30 Ankomst og registrering

10.00 Velkomst ved Natalie Mossin, formand for Arkitektforeningen og Torben Frølich, direktør for Lokale- og Anlægsfonden

10.15 Konferencens moderator, Jeff Risom fra Gehl Architects taler om sammenhængen mellem planlægning i by, land og i forstaden

10.45 René Kural, Center for Idræt og Arkitektur og Kunstakademiets Arkitektskole i København taler om transformation af idrætsanlæg og udearealer

11.15 Pause

11.30 Statements fra workshop i landet

11.45 Debat og spørgsmål

12.15 Bjarne Ibsen, professor ved forskningsenheden Bevægelse, idræt og samfund og Jens Troelsen, lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik - begge Syddansk Universitet taler om nye aktiviteter, bæredygtighed og sundhedsfremme

12.35 Frokost

13.35 Statements fra workshop i forstaden

13.50 Belinda Tato, Ecosistema om bæredygtig byplanlægning der skaber sundhedsfremme

14.20 Debat og spørgsmål

14.40 Pause 

14.55 Statements fra workshop på landet

15.10 Patricia Patkau, Patcau Architects om bæredygtig idrætsarkitektur

15.40 Debat og spørgsmål

16.00 Pause

16.15 Opsamling og diskussion

16.50 Afslutning ved Torben Frølich, direktør for Lokale- og Anlægsfonden og Natalie Mossin, formand for Arkitektforeningen

17.00 Reception for alle: Lancering af projektkonkurrencen "Fremtidens bæredygtige multihus", der udskrives i januar 2011.
Introduktion ved Natalie Mossin, formand for Arkitektforeningen, Bo Vestergård Madsen, Lokale- og Anlægsfonden og Flemming Reeslev, projektudvikler for Pulsen i Salling.

18.00 Fest for alle konferencedeltagere