Akademisk Arkitektforening

Arkitekturens Dag 2012Arkitekturens Dag den 1. oktober 2012 var en hyldest til hverdagens arkitektur. Se her hvad der skete på Arkitekturens Dag:
 Det nære, kvalitet og velfærd
Hverdagens arkitektur handler ikke om pompøst ikonbyggeri og er ikke nævnt i turistbrochurer. Det handler derimod om de mange byrum og bygninger, vi ofte tager for givet, men som har stor betydning for, at hverdagen kan hænge sammen: Fra busstoppestedet, legepladsen, torvet, indkøbscentret, skolen til det lokale bibliotek og parkeringspladsen.

I en tid hvor politikerne er optaget af at afbøde virkningerne af den økonomiske krise og de høje ledighedstal, er det oplagt at diskutere visioner om kvalitet, velfærd og ”gode liv”. Det gode liv, som overordnet set har at gøre med sundhed, minimering af ressourceforbrug, god infrastruktur, tryghed, funktion og fleksibilitet.


Markedet, som det ser ud nu, inviterer mindre til nybyggeri som i de glade 90’ere og frem til finanskrisen, og nybyggeri supplerer bygningsmassen med årligt kun ca. 1 %. Der er derfor i de senere år kommet et skærpet fokus på det eksisterende byggeri, og hvordan vi højner kvaliteten af det, vi allerede har; et fokus som også er til stede med hverdagstemaet

Om Arkitekturens Dag
Arkitektforeningen er tovholder, når tegnestuer, kommuner, institutioner og skoler traditionen tro fejrer arkitekternes internationale kampdag den 1. oktober med events, foredrag, udstillinger og meget mere. Formålet med Arkitekturens Dag er at sætte fokus på arkitekturen omkring os, arkitekters kompetencer og virke og betydningen af vores byggede omgivelser. Dagen er for alle; fra barn til voksen.


Læs om Arkitekturens Dag 2011

Læs om Arkitekturens Dag 2010 


 

Kommentarer