Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningen

Arkitektforeningen er arkitekternes uafhængige standsforening i Danmark. Siden stiftelsen i 1879 har Arkitektforeningen arbejdet målrettet for at sikre de bedste vilkår for den enkelte arkitekt og kvaliteten af vores fælles byer, bygninger, landskab og miljø.

I dag har Arkitektforeningen knap 7000 medlemmer, der alle har titlen 'arkitekt MAA', som står for Medlem af Akademisk Arkitektforening.

Arkitektforeningen er en politisk organisation, der drives af medlemmernes engagement i vores 7 lokalafdelinger, repræsentantskab samt task forces, netværk og sekretariat i København. Foreningen arbejder i 'arkitekturens tjeneste' som fagligt interessefællesskab, men er ikke fagforening.


Fokusområder

MAA
Som medlem af Arkitektforeningen får du titlen MAA, som er en beskyttet titel for arkitekter i Danmark. MAA et fagligt kvalitetsstempel, da titlen kræver en afsluttet kandidatuddannelse fra hhv. Arkitektskolen Aarhus eller Kunstakademiets Arkitektskole i København eller en anerkendt international arkitektskole. Medlemskabet indebærer desuden løbende faglig udvikling og efteruddannelse.

Politik
Arkitektforeningen arbejder med aktuelle politiske agendaområder, der understøtter målsætningen om at sikre de bedste vilkår for den enkelte arkitekt og kvaliteten af vores fælles byer, bygninger og miljø.

Det gælder blandt andet national og kommunal arkitekturpolitik, arkitektur og bæredygtighed, arkitektur i udsatte boligområder og arkitektur som rammen om det gode liv. 

Arkitektforeningen er repræsenteret i en række politiske og faglige råd og nævn, og vi har stærke internationale samarbejder med blandt andre ACE og UIA. 

Konkurrencer
Arkitektforeningen tilbyder offentlige og private bygherrer rådgivning i forbindelse med konkurrencer inden for byggeri, planlægning og design. Vi råder over landets eneste netværk af professionelle fagdommere og arbejder konstant med udvikling og kvalitetssikring af konkurrenceformer,- forløb,-  og vilkår for deltagende arkitekter. 

Kurser & Karriere
En del af hele formålet med Arkitektforeningens virke er at være med til at sikre arkitektonisk kvalitet og høj faglighed i alle grene af faget. Derfor arbejder vi konstant for at tilbyde og udvikle relevant efteruddannelse til den enkelte arkitekts behov, faglighed og karriereforløb. 


Åbningstider og telefontider i Arkitektforeningen, Åbenrå 34
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.00

Herudover kan sekretariatets medarbejdere kontaktes på direkte numre. Se oversigt: http://arkitektforeningen.dk/arkitektforeningen/sekretariat