Akademisk Arkitektforening

ØstifterneArkitektforeningen Østifterne består af:
Claus Boelsmand (leder), Anders Hulgaard, Charlotte Tølbøl Henckel, Ebbe Melgaard, Hanne Raunsmed Andersen, Rikke Cora Larsen, Kirsten Sander (suppl.) og Torben Wissing (suppl.)

Følg med i Arkitektforeningen Østifternes kommende arrangementer