Akademisk Arkitektforening

Kontingent

 

Bliv medlem

I Akademisk Arkitektforening er der tre medlemskategorier. De tilhørende kontingentsatser er pr. 1. januar 2019:

1. Aktive medlemmer
1. år efter afgang: 386 kr. pr. kvartal
2.-5. år efter afgang: 610 kr. pr. kvartal
Efter det 5. år efter afgang: 1.115 kr. pr. kvartal

Aktive medlemmer er alle medlemmer, der ikke er studerende eller ikke har anmodet om udlandsmedlemskab. Aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret.

Studerende: 132 kr. pr. kvartal

3. Medlemmer i udland
522 kr. pr. kvartal
Medlemmer, der bosætter sig i udlandet (inkl. Grønland og Færøerne), kan anmode om at blive udlandsmedlemmer efter forløbet af et fuldt kvartal. Du skal indsende en skriftlig anmodning til Arkitektforeningen til Susanne Steinhauer Telén på sst@arkitektforeningen.dk. Som udlandsmedlem modtager du stadig Arkitekten sendt som brev. Udlandsmedlemmer har ingen stemmeret.


Kontingentnedsættelse hvis du helt forlader arbejdsmarkedet
Du kan søge kontingentnedsættelse, hvis du helt forlader arbejdsmarkedet.

For at opnå denne type nedsættelse skal du en gang for alle udfylde og indsende en tro & love erklæring, hvor du bekræfter, at du forlader arbejdsmarkedet og ikke har planer om at vende tilbage. For medlemmer, der helt har forladt arbejdsmarkedet, er kontingentet i 2019 på 515 kr. i kvartalet.

Erklæringen kan udfyldes her.

Kontingentnedsættelse hvis du tager orlov eller bliver ledig
Medlemmer, der tager orlov eller er ledige, kan få nedsættelse i kontingentet ved mindst 10 ugers ledighed/orlov i et kvartal. Du kan søge om kontingentnedsættelse, hvis du er fuldtidsledig, på barsels- eller forældreorlov eller anden orlov, i offentlig jobtræning eller modtager overgangsydelse, sygedagpenge og kontanthjælp. Dimittender kan søge efter det første hele kvartal efter dimissionen.

Du skal søge nedsættelse hvert kvartal, så længe du er ledig, er på orlov eller lign. Deltidsansættelse giver også ret til kontingentnedsættelse.
Ved længerevarende sygdom, skal du kontakte Helle Egsgaard Waaben på M: hew@arkitektforeningen.dk eller på T: 3085 9013.

Kontingentet bliver nedsat med følgende beløb:

1. år efter afgang: 121 kr. pr. kvartal
2.-5. år efter afgang: 219 kr. pr. kvartal
6. år efter afgang: 626 kr. pr. kvartal

Søg kontingentnedsættelse her.

Fradrag
Arkitektforeningen indberetter halvdelen af det indbetalte kontingent som fradragsberettiget. For praktiserende / erhvervsdrivende kan hele kontingentet fratrækkes. Loftet på skattefradrag er på 6.000 kr. for fagligkontingent.

Hvis du har yderligere spørgsmål om fradragsreglerne, så kontakt Helle Egsgaard Waaben på M: hew@arkitektforeningen.dk eller på T: 3085 9013.
 
Udmeldelse
Udmeldelse kan kun ske med mindst én måneds varsel til udtræden ved kvartalets slutning og skal ske skriftligt til foreningen.