Akademisk Arkitektforening

Kontingent

 

Bliv medlem

I Akademisk Arkitektforening er der tre medlemskategorier. De tilhørende kontingentsatser er pr. 1. januar 2019:


1. Aktive medlemmer
1. år efter afgang: 381 kr. pr. kvartal
2.-5. år efter afgang: 602 kr. pr. kvartal
Efter det 5. år efter afgang: 1.101 kr. pr. kvartal

Aktive medlemmer er alle medlemmer, der ikke er studerende eller bor i udlandet. Aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret.

2. Studerende betaler 130 kr. i kvartalet.
Alle studerende på de to arkitektskoler (Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus) kan blive studentermedlemmer. Studerende er valgbare og har stemmeret.

3. Medlemmer i udland 515 kr. pr. kvartal
Medlemmer, der bosætter sig i udlandet (inkl. Grønland og Færøerne), kan blive udlandsmedlemmer, når de har oplyst deres udenlandske adresse til Arkitektforeningen. Man overføres automatisk ved adresseændring. Udlandsmedlemmer modtager Arkitekten sendt som brev. Udlandsmedlemmer har ingen stemmeret.

Kontingentnedsættelse hvis du helt forlader arbejdsmarkedet
Du kan søge kontingentnedsættelse, hvis du helt forlader arbejdsmarkedet.

For medlemmer, der har forladt arbejdsmarkedet er kontingentet i 2019 på 515 kr. i kvartalet.

For at opnå denne type nedsættelse skal du en gang for alle udfylde og indsende en tro & love erklæring, hvor du bekræfter, at du forlader arbejdsmarkedet og ikke har planer om at vende tilbage. 

Erklæringen kan udfyldes her.

Kontingentnedsættelse hvis du tager orlov eller bliver ledig
Medlemmer, der tager orlov eller er ledige, kan få nedsættelse i kontingentet ved mindst 10 ugers ledighed/orlov i et kvartal. Du kan søge om kontingentnedsættelse, hvis du er fuldtidsledig, på barsels- eller forældreorlov eller anden orlov, i offentlig jobtræning eller modtager overgangsydelse, sygedagpenge og kontanthjælp. Dimittender kan søge efter det første hele kvartal efter dimissionen.

Du skal søge nedsættelse hvert kvartal, så længe du er ledig, er på orlov eller lign. Deltidsansættelse giver også ret til kontingentnedsættelse.
Ved længerevarende sygdom, skal du kontakte Helle Egsgaard Waaben på M: hew@arkitektforeningen.dk eller på T: 3085 9013.

Kontingentet bliver nedsat med følgende beløb:

1. år efter afgang: 119 kr. pr. kvartal
2.-5. år efter afgang: 216 kr. pr. kvartal
6. år efter afgang: 618 kr. pr. kvartal

Søg kontingentnedsættelse her.

Fradrag
Arkitektforeningen indberetter halvdelen af det indbetalte kontingent som fradragsberettiget. For praktiserende / erhvervsdrivende kan hele kontingentet fratrækkes. Loftet på skattefradrag er på 6.000 kr. for fagligkontingent.

Hvis du har yderligere spørgsmål om fradragsreglerne, så kontakt Helle Egsgaard Waaben på M: hew@arkitektforeningen.dk eller på T: 3085 9013.
 
Udmeldelse
Udmeldelse kan kun ske med mindst én måneds varsel til udtræden ved kvartalets slutning og skal ske skriftligt til foreningen.