Akademisk Arkitektforening

Kontingent

 

Bliv medlem

I Akademisk Arkitektforening er der tre medlemskategorier. De tilhørende kontingentsatser er pr. 1. januar 2018:


1. Aktive medlemmer
1. år efter afgang: 376 kr. pr. kvartal
2.-5. år efter afgang: 594 kr. pr. kvartal
6. år efter afgang: 1.087 kr. pr. kvartal

Aktive medlemmer er alle medlemmer, der ikke er studerende eller bor i udlandet. Aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret.

2. Studerende får gratis medlemskab det første kvartal efter indmeldelse. Derefter koster det 125 kr. i kvartalet.
Alle studerende på de to arkitektskoler (Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus) kan blive studentermedlemmer. Studerende er valgbare og har stemmeret.

3. Medlemmer i udland 508 kr. pr. kvartal
Medlemmer, der bosætter sig i udlandet (inkl. Grønland og Færøerne), kan blive udlandsmedlemmer, når de har oplyst deres udenlandske adresse til Arkitektforeningen. Man overføres automatisk ved adresseændring. Udlandsmedlemmer modtager Arkitekten sendt som brev. Udlandsmedlemmer har ingen stemmeret.

Kontingentnedsættelse hvis du helt forlader arbejdsmarkedet
Du kan søge kontingentnedsættelse, hvis du helt forlader arbejdsmarkedet.

For medlemmer, der har forladt arbejdsmarkedet er kontingentet i 2018 på 508 kr. i kvartalet.

For at opnå denne type nedsættelse skal du en gang for alle udfylde og indsende en tro & love erklæring, hvor du bekræfter, at du forlader arbejdsmarkedet og ikke har planer om at vende tilbage. 

Erklæringen kan udfyldes her.

Kontingentnedsættelse hvis du tager orlov eller bliver ledig
Medlemmer, der tager orlov eller er ledige, kan få  nedsættelse i kontingentet ved mindst 10 ugers ledighed/orlov i et kvartal. Du kan søge om kontingentnedsættelse, hvis du er fuldtidsledig, på barsels- eller forældreorlov eller anden orlov, i offentlig jobtræning eller modtager overgangsydelse, sygedagpenge og kontanthjælp.

Du skal søge nedsættelse hvert kvartal, så længe du er ledig, er på orlov eller lign. Deltidsansættelse giver også ret til kontingentnedsættelse.
Ved længerevarende sygdom, skal du kontakte Helle Egsgaard Waaben på M: hew@arkitektforeningen.dk eller på T: 3085 9013.

Kontingentet bliver nedsat med følgende beløb:

1. år efter afgang: 117 kr. pr. kvartal
2.-5. år efter afgang: 213 kr. pr. kvartal
6. år efter afgang: 610 kr. pr. kvartal

Søg kontingentnedsættelse her.

Fradrag
Arkitektforeningen indberetter halvdelen af det indbetalte kontingent som fradragsberettiget. For praktiserende / erhvervsdrivende kan hele kontingentet fratrækkes. Loftet på skattefradrag er på 6.000 kr. for fagligkontingent.

Hvis du har yderligere spørgsmål om fradragsreglerne, så kontakt Helle Egsgaard Waaben på M: hew@arkitektforeningen.dk eller på T: 3085 9013.
 
Udmeldelse
Udmeldelse kan kun ske med mindst én måneds varsel til udtræden ved kvartalets slutning og skal ske skriftligt til foreningen.