Akademisk Arkitektforening

SekretariatArkitektforeningens sekretariat holder til i Arkitektforeningens hovedkontor, Åbenrå 34 i København.

Hver dag fyldes huset med kursister, samarbejdspartnere og besøgende.
Vi afholder årligt ca. 50 kurser samt en masse foredrag, debatmøder og udstillinger.

Du er altid meget velkommen til at komme forbi og læse i aviserne, arkitektur- og designmagasinerne.


Medarbejdere


DIREKTION
Strategi, politisk interessevaretagelse, internationalt arbejde, servicering af bestyrelse, repræsentantskab og lokalafdelinger, repræsentation, legater, udpegninger.

Lars Autrup, direktør
Lise Antonsen, direktionskoordinator og HR

FAGLIGHED, ENGAGEMENT & FORENINGSLIV
Medlemskab, efteruddannelse samt faglig udvikling, medlemskampagner, medlemskommunikation, medlemstilbud, karriererådgivning og mentorordning, lokalafdelinger og digitale netværk.


Lena McNair, medlemschef, arkitekt MAA (Optagelses- og Kvalifikationsnævnet)
Charlotte Gade, projektleder
Charlotte Langen, projektleder
Jakob Brøndsted, projektleder, arkitekt MAA (+2)
Bodil Krohn Hansen, projektleder (Rets- og Responsumudvalget)
Katrine Østergaard Bang, projektleder, arkitekt MAA


POLITIK, RELATIONER & KOMMUNIKATION
Rådgivning om arkitektkonkurrencer, bygherrerådgivning i forhold til udbuds- og konkurrenceformer
, udpegning af fagdommere, evaluering, analyse, debat og formidling om konkurrencer. Presse, kommunikationsstrategi, website og sociale medier, nyhedsbreve, tryksager samt intern og ekstern kommunikation.


Dorte Sibast, udviklingschef, arkitekt MAA (Konkurrenceudvalget)
Martin Yhlen, politisk konsulent
Tobias Moe Hoffmeyer, kommunikationschef
Esméralda Rotne, grafiker
Cecilie Frydenlund Nielsen, Web & SoMe redaktør
Dorte Maria Vestergaard, redaktør & projektleder, arkitekt MAA
Frederik Drejer, kommunikationsmedarbejder


ADMINISTRATION, ØKONOMI & SERVICE

Administration af medlemsskaber, kontingent, bogholderi, budgetlægning, regnskab, APA, medlemstilbud og salg og markedsføring af kommissionsbøger, reception, lokaleudlejning, udstillinger, teknik og AV, forplejning ved kurser og seminarer, udlejning af ferieboliger samt Seniorgruppen.
Kasper Welcher Nielsen, Økonomichef
Helle Egsgaard Waaben, bogholder
Susanne Steinhauer Telén, regnskabsmedarbejder
Susanne Gregersen, kommerciel chef (Arkitektens Butik)
Hanne Vestergaard, konferencer og udlejning (Seniorgruppen)
Jesper Guldhammer, facility manager, IT

REDAKTION
Produktion og udgivelse af fagbladet Arkitekten og arkitekten.dk.


Martin Keiding, chefredaktør, arkitekt MAA (Redaktionsudvalget)
Anne Pind, redaktør, arkitekt MAA
Lisa Ashley McCulloch, redaktionssekretær
Frederik Bräuner, studentermedhjælp


UIA-SEKRETARIAT
Internationale relationer, forberedelse af den internationale arkitektforening UIA’s verdenskongres i København i 2023 samt planlægning af aktiviteter frem mod kongressen.


Annette Blegvad, direktør
Sofie Hviid, projektleder, arkitekt MAA


Foto: Åbenrå 34, Jens Markus Lindhe