Akademisk Arkitektforening

SekretariatArkitektforeningens sekretariat holder til i Arkitektforeningens hovedkontor, Åbenrå 34 i København.

Hver dag fyldes huset med kursister, samarbejdspartnere og besøgende.
Vi afholder årligt ca. 50 kurser samt en masse foredrag, debatmøder og udstillinger.

Du er altid meget velkommen til at komme forbi og læse i aviserne, arkitektur- og designmagasinerne.


Medarbejdere
DIREKTION

Strategi, politisk interessevaretagelse, internationalt arbejde, servicering af bestyrelse, repræsentantskab og lokalafdelinger, repræsentation, legater, udpegninger.Lars Autrup, direktør
Lise Antonsen, direktionskoordinator og HR
FAGLIGHED, ENGAGEMENT & FORENINGSLIV
Medlemskab, efteruddannelse samt faglig udvikling, medlemskampagner, medlemskommunikation, medlemstilbud, karriererådgivning og mentorordning, lokalafdelinger og digitale netværk.
Lena McNair, medlemschef, arkitekt MAA (Optagelses- og Kvalifikationsnævnet)

Charlotte Gade, projektleder

Charlotte Langen, projektleder

Jakob Brøndsted, projektleder, arkitekt MAA (+2)

Bodil Krohn Hansen, projektleder (Rets- og Responsumudvalget)
Katrine Østergaard Bang, projektleder, arkitekt MAA
Dorte Maria Vestergaard, redaktør & projektleder, arkitekt MAAPOLITIK, RELATIONER & KOMMUNIKATION

Rådgivning om arkitektkonkurrencer, bygherrerådgivning i forhold til udbuds- og konkurrenceformer
, udpegning af fagdommere, evaluering, analyse, debat og formidling om konkurrencer. Presse, kommunikationsstrategi, website og sociale medier, nyhedsbreve, tryksager samt intern og ekstern kommunikation.
Dorte Sibast, udviklingschef, arkitekt MAA (Konkurrenceudvalget)

Martin Yhlen, politisk konsulent
Tobias Moe Hoffmeyer, kommunikationschef

Esméralda Rotne, grafiker

Cecilie Frydenlund Nielsen, kommunikationsmedarbejder og projektleder (+2)

Frederik Drejer, kommunikationsmedarbejderADMINISTRATION, ØKONOMI & SERVICE

Administration af medlemsskaber, kontingent, bogholderi, budgetlægning, regnskab, APA, medlemstilbud og salg og markedsføring af kommissionsbøger, reception, lokaleudlejning, udstillinger, teknik og AV, forplejning ved kurser og seminarer, udlejning af ferieboliger samt Seniorgruppen.
Kasper Welcher Nielsen, Økonomichef
Helle Egsgaard Waaben, bogholder

Susanne Steinhauer Telén, regnskabsmedarbejder
Susanne Gregersen, kommerciel chef (Arkitektens Butik)

Hanne Vestergaard, konferencer og udlejning (Seniorgruppen)

Jesper Guldhammer, facility manager, IT
REDAKTION

Produktion og udgivelse af fagbladet Arkitekten og arkitekten.dk.
Martin Keiding, chefredaktør, arkitekt MAA (Redaktionsudvalget)
Anne Pind, redaktør, arkitekt MAA
Lisa Ashley McCulloch, redaktionssekretær
Frederik Bräuner, studentermedhjælpUIA-SEKRETARIAT
Internationale relationer, forberedelse af den internationale arkitektforening UIA’s verdenskongres i København i 2023 samt planlægning af aktiviteter frem mod kongressen.


Annette Blegvad, direktør
Sofie Hviid, projektleder, arkitekt MAA


Foto: Åbenrå 34, Jens Markus Lindhe