Akademisk Arkitektforening

Anita FærkAnita Færk

Projektleder 

Kontakt:
T: 22 30 03 82
E: anf@arkitektforeningen.dk 

Anita Færk er uddannet cand.ling.merc., i dansk og engelsk fra CBS. Anita rådgiver offentlige og private bygherrer om arkitektkonkurrencer, varetager udpegning af fagdommere og fungerer som projektleder på tværs i foreningen. Hendes ansvarsområder er desuden kommunikation, oversættelse og sproglig kvalitet.


Foto: Laura Stamer