Akademisk Arkitektforening

Jesper GuldhammerJesper Guldhammer
IT-ansvarlig og projektleder

Kontakt:
T: 30 85 90 10
E: jg@arkitektforeningen.dk

Jesper har ansvar for IT og teknik i huset.
Med en uddannelsesbaggrund som e-designer er Jesper godt rustet til at yde projektmæssig og praktisk assistance i en lang række opgaver på tværs i huset.

Jesper varetager projektledelsen i forbindelse med udstillinger og arrangementer i Arkitektforeningen, ligesom han yder teknisk support ved IT-udvikling og IT-udfordringer. Printopgaver, fotoopgaver og generel praktisk assistance er ligeledes blandt Jespers mangeartede ansvarsområder.

Foto: Nana Reimers