Akademisk Arkitektforening

Afgørelser

Nedenfor følger anonymiserede eksempler på afgørelser truffet af
Rets- og Responsumudvalget


Eksemplerne er opdelt i 2 kategorier

1. Kendelser afsagt med hjemmel i ABR89, pkt. 9.0.3
2. Responsa i retstvister / besvarelse af skønstemaer

1. Kendelser afsagt med hjemmel i ABR89, pkt. 9.0.3

Sagskategori:  Honorartvist
Vedr.:    Nybygning - stuehus
Påbegyndt i RRU: December 2013
Behandlet i RRU: Juni 2014
Kendelse afsendt: Juli 2014
Læs afgørelsen her (pdf)

Sagskategori:  Honorartvist
Vedr.:    Nybygning - erhvervsbyggeri
Påbegyndt i RRU: Juni 2013
Behandlet i RRU: Maj 2014
Kendelse afsendt: Juli 2014
Læs afgørelsen her (pdf)

Sagskategori:  Honorartvist
Vedr.:    Nybygning - énfamiliehus
Påbegyndt i RRU: Marts 2013
Behandlet i RRU: September 2013
Kendelse afsendt: November 2013
Læs afgørelsen her (pdf)

Læs ældre kendelser her.


2. Responsa i retstvister / besvarelse af skønstemaer

Sagskategori: Retstvist, Responsum - Honorar
Vedr.: Nybygning - aktivitetshus
Påbegyndt i RRU: Februar 2014
Behandlet i RRU: Maj 2014
Svar afsendt: Juli 2014
Læs besvarelse her (pdf)

Sagskategori: Retstvist, Responsum - God rådgiverskik
Vedr.: Nybygning - enfamiliehus
Påbegyndt i RRU: Juni 2013
Behandlet i RRU: August 2013
Svar afsendt: September 2013
Læs bevarelse her (pdf)

Sagskategori:  Retstvist, Responsum - God rådgiverskik/honorar
Vedr.:  Nybygning - enfamiliehus
Påbegyndt i RRU: Juli 2013
Behandlet i RRU: August 2013
Svar afsendt: August 2013
Læs besvarelse her (pfd)


Læs ældre besvarelser her