Akademisk Arkitektforening

+2 giver grundlæggende viden og overblik


På tegnestuen i Brøndby Kommune har arkitekterne mange roller, og som nyuddannet arkitekt får man hurtigt tildelt et stort ansvar. For to af tegnestuens arkitekter har +2 uddannelsen været med til at give overblik og bedre forståelse for egne
kompetencer.

Af Cecilie Frydenlund Nielsen

"+2 tilbyder en meget vigtig grundlæggende viden om arkitekters professionelle virke. Det er på mange måder den kobling mellem arkitektskolen og praksis, som jeg har savnet, men som bare ikke er muligt at presse ind på de fem år," siger Betinna Pliniussen, arkitekt MAA og ansat på Brøndby Kommunes tegnestue.

Sammen med sin kollega, Kristina Duedahl Kristiansen, deltog hun på +2 pilotprojektet, der blev afsluttet med en eksamen ved udgangen af 2017. Gennem det toårige uddannelsesforløb har deltagerne fået skærpet deres viden og praksiserfaring.

"Vi har ikke oplevet en egentlig introduktion eller oplæring i vores job, men stod meget hurtigt med en masse opgaver, hvor vi hele tiden skulle undersøge, lære og agere i relativt ukendt stof. For mig har +2 derfor også været en tiltrængt platform for kvalitetssikring af de arbejdsopgaver, jeg sidder med," siger Kristina Duedahl Kristiansen, arkitekt MAA.

Betinna Pliniussen og Kristina Duedahl Kristiansen er begge ansat i Brøndby Kommune. Her har man valgt at være selvprojekterende og har derfor en intern tegnestue. Det betyder, at arkitektens rolle og arbejdsområde er anderledes, end det man kender fra private tegnestuer, ogg at man hurtigt bliver tilskrevet et stort ansvar. Som arkitekt repræsenterer man både bygherre, agerer bygherrerådgiver og projekterende arkitekt samtidig.

"Det, at jeg både er arkitekt, projektleder, bygherrerådgiver og bygherre i sammen stilling, kan være en udfordring, og det har +2 været god til at belyse og samtidig skubbe til en masse organisatioriske diskussioner på tegnestuen," forklarer Kristina Duedahl Kristiansen.

"Det overblik, +2 har givet mig, betyder, at jeg er blevet skarpere på, hvad mine samarbejdspartnere og jeg selv skal levere hvornår. Og det, at have et bedre overblik over rammerne for mit arbejde, frigiver noget overskud, som jeg fremover kan rette mod den faglige fordybelse," siger Betinna Pliniussen, der også peger på, at især de faglige diksussioner er en stor styrke ved +2 uddannelsen:

"+2 har faciliteret en mulighed for at spørge ind til og diskutere forskellige emner - både i undervisningen, i studiegrupperne og på tegnestuen - og det har givet et bredere perspektiv og en mere nuanceret forståelse". 


+for både tegnestue og deltager
Under hele +2 forløbet er der en tæt kobling mellem uddannelsen og deltagerens arbejdsplads. På tegnestuen i Brøndby Kommune har man bakket fra starten og set de gensidige fordele ved uddannelsesforløbet. 

"Min tegnestue har bakket meget op om projektet lige fra starten. De kunne se de gensidige fordele ved min og Kristinas deltagelse i +2 og tilbød derfor at betale uddannelsen for os. Undervejs har jeg også oplevet en stor opbakning og interesse fra både kolleger og ledelse," fortæller Betinna Pliniussen.

"Vi har stået med en afdeling, hvor der er sket en stor personaleudskiftning. Det betyder også, at vi har fået mange unge og relativt uerfarne folk ind, og at der derfor var behov for en hurtig kompetenceudvikling. Her så vi +2 som en meget relevant mulighed," forklarer Søren Johnsen, direktør i Teknisk Forvalting i Brøndby Kommune, om beslutningen om at sende to arkitekter på +2, der også udtrykker stor tilfredshed med forløbet:

"Det lader til, at vi har fået valuta for pengene. Det kan tydelig mærkes, at de har fået en bedre forståelse for processen omkring og styringen af byggeprojekterne".

Ifølge Betinna Pliniussen spiller koblingen mellem teori og praksis i +2 en stor rolle i forhold til at opnå en større og mere nuanceret forståelse: 

"Underviserne har været rigtig gode til at inddrage deres personlige erfaringer i gennemgangen af teorien, og det har været meget spændende og relevant. I studiegrupperne har vi brugt vores egne erfaringer som grundlag for opgavebesvarelserne. Min oplevelse er, at teorien blev bedre forankret ved at kunne holde den op mod forskellige situationer fra virkeligheden".


Vigtig viden at hente
Kristina Duedahl Kristiansen og Betinna Pliniussen er enige om, at der er rigtig meget viden at hente i +2 forløbet for unge arkitekter. Uanset hvilken del af projektforløbet, man beskæftiger sig med.

"Jeg vil anbefale +2 til arkitekter, som ønsker en bredere forståelse af rammerne for deres arbejde - uanset hvilken del af projektforløbet, de beskæftiger sig med," siger Betinna Pliniussen.

Kristina Duedahl Kristiansen er enig og tilføjer:

"Det er en god platform til at spare med andre, og det, at man kommer ret bredt ud i fagets aspekter, er kun en fordel - både i forhold til at forstå sin egen faglige kontekst og styrke sin faglighed som arkitekt".


Læs mere om +2 og tilmeld dig uddannelsen her

NB! Tilmeldingsfristen til +2 er onsdag den 19. december 2018 til de hold, der begynder i Aarhus og København primo februar 2019. Hvis du vil sikre dig en plads, kan det være en god idé at forhåndstilmelde sig allerede nu. Skriv til jb@arkitektforeningen.dk eller cn@arkitektforeningen.dk, hvis du vil forhåndstilmeldes.   

Kommentarer