Akademisk Arkitektforening

+2 PROFESSIONALISERER BÅDE ARKITEKT OG VIRKSOMHED


I det tidlige forår 2017 blev +2 et permanent efteruddannelsestilbud til unge arkitekter. Og overbygningen har været savnet i arkitektbranchen, hvor der ikke har eksisteret et egentligt professionaliseringsforløb, som man kender det fra flere andre europæiske lande, før nu.

Professionaliseringsforløbet +2 har været flere år undervejs. Nu afslutter anden årgang snart deres toårige +2 forløb, og to nye hold er klar til at gå i gang på arkitektskolerne i København og Aarhus. Bag +2 står arkitektfagets centrale organisationer – Arkitektforeningen, Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Danske Arkitektvirksomheder og arkitektskolerne i København og Aarhus – og efteruddannelsen møder stor opbakning i arkitektbranchen. Det kommer nemlig ikke blot den enkelte arkitekt til gode at opgradere sig fagligt. Også tegnestueindehaverne vil mærke udbuddet af unge arkitekter, der har bedre indsigt i fagets vilkår og projekters udførelse.

”+2 er ret enestående, fordi det giver en systematiseret viden om byggeprocesser og fagets vilkår samtidig med, at det kobler teorierne til praksis gennem den enkeltes ansættelse på en tegnestue. Det er denne unikke kobling, der er +2´s styrke. Derudover er det ret enestående, at arbejdsgivere og lønmodtagere i form af de store organisationer samarbejder om at uddanne branchens unge og skabe et stærkere ståsted i byggebranchen” siger arkitekt MAA og projektleder for +2 Jakob Brøndsted.

Se filmen fra CEBRA Architecture om +2.

Mesterlæren bør suppleres
Mens det i mange lande slet ikke er muligt at praktisere som arkitekt uden en praksisdokumentation, har Danmark ingen krav til formalisering af denne viden. I stedet er indføring i praksis som oftest sket gennem en form for mesterlære eller ad hoc lære, der kan strække sig over mange år. Som nyuddannet arkitekt kommer man ikke nødvendigvis ind på et projekt, der er i opstartsfasen, og derfor kan det være vanskeligt at få en nogenlunde kronologisk indføring i de forskellige faser og parter i byggeriet:

”Det er denne indføring i praksis, som +2 nu sætter i system og komprimerer. Der er sket så mange ændringer i tegnestuernes størrelse, i byggeriets samarbejdsrelationer og i kompleksiteten i opgaverne, at mesterlæren bør suppleres af en systematiseret uddannelse. Og det er en enorm styrke, at fagets parter står sammen om det”, siger Jakob Brøndsted og fortsætter:

”Med +2- får arkitekten et videngrundlag og gennem eksamen et bevis på, at vedkommende har opnået indsigt i byggeprocesserne og en forståelse af egen og andre parters rolle. Gennem forløbet får deltagerne spejlet den viden, de får på kurset, med eksisterende projekter på deres ansættelsessteder via en tegnestuementor. På den måde opnår de konkret og praksisnær viden om processer, ansvar, økonomi, projektfaser osv.”.


+2 deltagere på byggepladsbesøg ved Kalvebod Fælled Skole

Faget har glædet sig
Igennem projektudviklingen har Jakob Brøndsted været i dialog med mange tegnestueindehavere, der har givet sparring i forhold til det faglige indhold og de behov, de ser hos de unge arkitekter på tegnestuerne. I dag er han løbende i kontakt med tegnestuer og fagpersoner omkring branchens udvikling, så +2 hele tiden er på forkant med nye tiltag og juridiske retningslinjer.

”Det er mit klare indtryk, at faget generelt er glad for, at kurset nu er en realitet. Mange tegnestuefolk giver udtryk for, at den systematiserede viden har manglet og at overbygningen også vil løfte nogle forpligtelser fra tegnestuens skuldre, så deres indsats i stedet koncentreres på den praktiske sparring og projektindføring. Det kræver en enorm indsats at professionalisere sig, og tegnestuerne har ikke alle ressourcer til lave egne systematiserede forløb, hvor de nyuddannede arkitekter kan få den støtte, de har brug for. Derfor giver det så utrolig meget mening, at branchen står sammen om en overbygning”.

Læs: +2 imødekommer behov for professionalisering.

I 2016 dimitterede 44 deltagere fra +2 pilotprojektet, og i øjeblikket er 69 arkitekter og landskabsarkitekter i gang med det permanente forløb. I dag er omkring 25 undervisere tilknyttet +2, og de udgør tilsammen et bredt og kvalificeret udsnit af fagets teori og praksis. Tilbagemeldingerne fra både deltagere og tegnestueledelser er meget positive. Læs evt. interviews med deltagere og tegnestuer her:

"Arkitektbranchen har behov for et tilbud som +2"

Interview med Dorte Mandrup og Astrid Phillipsen Bak.

"+2 giver grundlæggende viden og overblik"


Der er tilmeldingsfrist til næste forløb den 19. december. Hvis du er interesseret i at deltage i +2, er det en god idé at skrive til Jakob Brøndsted hurtigst muligt, da pladserne forsvinder hurtigt. Undervisningen foregår på arkitektskolerne i Aarhus og København.


Foto øverst: Pilotholdet dimitterer, Nana Reimers

Kommentarer