Akademisk Arkitektforening

Åben idekonkurrence: fremtidens bæredygtige multihusFredag den 5. november lanceres den åbne idékonkurrence: Fremtidens bæredygtige multihus. Det sker i forlængelse af årskonferencen: Bæredygtighed i bevægelse

Arkitektforeningen og Lokale- og Anlægsfonden udskriver arkitektkonkurrencen, hvor alle arkitekter og ingeniører kan komme med nye bud på integrationen af bæredygtige helhedsløsninger og arkitektonisk formgivning af det kommende multihus til idræt, kultur og andre fritidsaktiviteter i Balling i Skive Kommune. 


Det kommende multihus ”Pulsen” i Balling bliver dermed et eksempel på, hvordan bæredygtighed helt fra starten kan tænkes med i alle dele af et idræts- og kulturbyggeri.


Arkitekter og ingeniører i dialog
Konkurrencen er lige så meget en ingeniørkonkurrence som en arkitektkonkurrence og er et led i Lokale- og Anlægsfondens samarbejde med Akademisk Arkitektforening om en workshop og årskonference den 4. og 5. november 2010.

Temaet for workshoppen og arkitektforeningens efterfølgende årskonference er netop, hvordan arkitekter og ingeniører i fællesskab kan arbejde med at integrere bæredygtige tiltag med spændende arkitektur. Bæredygtighed skal forstås i bredere sammenhæng end kun den miljømæssige. Også den sociale og den økonomiske bæredygtighed vejer tungt, når arkitektkonkurrences vinder skal kåres.


Konkurrence med fremtidspotentialer
”Vi ser et stort potentiale i konkurrencens fokus på, hvordan ingeniører og arkitekter i samarbejde kan løfte udfordringen med at sætte nye standarder for bæredygtigt byggeri. Gennem idekonkurrencen sætter Lokale- og Anlægsfonden og Arkitektforeningen fokus på udvikling og fornyelse af landets mange idræts- og kulturhuse - lad os fremover overlade det med at forbrænde energi til sportsudøverne”, siger Natalie Mossin, formand for Arkitektforeningen.

”Med arkitektkonkurrencen ønsker Lokale- og Anlægsfonden sammen med Akademisk Arkitektforening at sætte fokus på mulighederne for at skabe miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtige idræts- og kulturbyggerier. Dette er et særligt indsatsområde for Lokale- og Anlægsfonden og vi glæder os til at se buddene på, hvordan multihuset i Balling kan gøres til et eksempelprojekt for bæredygtighed", siger Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden.


Udskrives januar 2011
Arkitektkonkurrencen lanceres på Akademisk Arkitektforenings årskonference fredag den 5. november 2010, mens den udskrives først i januar 2011. Præsentationen er åben for alle.


MERE INFO:

Spørgsmål vedr. konkurrencen kan rettes til Bettina Mylin: bm@arkitektforeningen.dk

 

Kommentarer