Akademisk Arkitektforening

Årets Arne-priser hædrer ØrestadprojekterFredag den 25. januar blev Årets Arne uddelt. Hovedprisen Store Arne gik til Ørestad Skole og Bibliotek tegnet af KHR arkitekter og Bisgaard Landskabsarkitekter med Københavns Ejendomme som bygherre. Lille Arne gik til projektet Øerne i Ørestad af ORT, Open Research Team, med By og Havn som bygherre.


Arne-priserne uddeles ved Arkitektforeningen Københavns nytårskur, der i år fandt sted fredag den 25. januar i Arkitekternes Hus på Christianshavn.

Det er Arkitektforeningens lokalafdeling i København, der nominerer og uddeler Årets Arne, og i år har alle medlemmer af Arkitektforeningen haft mulighed for at indstille projekter til prisen.

Store Arne til Ørestad Skole og Bibliotek
I begrundelsen af valget af Ørestad Skole og Bibliotek, tegnet af KHR arkitekter og Bisgaard Landskabsarkitekter som modtager Årets store Arne 2013, lyder det fra Arkitektforeningens lokalafdeling i København:

”Ørestad Skole og Bibliotek tilhører en lille gruppe af bygninger i Ørestad, som tilfører stedet mening og liv på samme tid. Skolen er både en arkitektonisk oplevelse, et offentligt tilgængeligt sted og et inspirerende ’bevægelsesapparat’. Den komplekse og dynamiske sydfacade, biblioteket i stueetagen og trappepromenaden er første lag. Selve disponeringen i bygningens indre, åbenheden mellem de centrale gangarealer, klasseværelserne, byen og de udendørs, delvist overdækkede, skolegårde på etagerne er næste niveau i den rumlige og sansemæssige oplevelse, som Ørestad Skole byder på.

Opbygningen af de avancerede teglklædte facader hænger direkte sammen med klasseværelsernes zoneinddelte terrasserede indretning, som udspringer af moderne individualiserede læringsprincipper. I dag flyder skolebørn rundt med en laptop mellem forskellige zoner, til fordybelse, samvær og kropslige aktiviteter – og denne vanskelige differentiering er lykkedes i Ørestad Skole. Arkitektforeningen København er opmærksom på, at bygningen skygger for gymnasiet nord for, men har vurderet, at dette problem primært er en konsekvens af den overordnede bebyggelsesplan for alle bygningerne langs Ørestads østlige grænse”.
Lille Arne til Øerne i Ørestad
Lille Arne går til Øerne i Ørestad af ORT – Open Research Team – og i begrundelsen lyder det:

”3 øer i Ørestad kunne have ligget et andet sted og fungeret fint. Men med placeringen som broer over den lange nord-sydgående kanal under metrolinjen kaster øerne tryllestøv over rummet under højbanen – og det er ikke gjort før med samme enkle og funktionelt indlysende greb som lige her. Endelig nogle ordentlige "snurrebasser" i byrummet, som bryder med rigide linjer, og som giver det døde vandspejl nye muligheder for oplevelser. Der skal ikke meget til, og man kan undre sig over, at disse optimistiske og meningsgivende punktnedslag ikke har indfundet sig tidligere. Nu er de her og vil forhåbentlige inspirere til mere af samme æstetiske aftapning.
Af samme grund tildeles 3 øer i Ørestad af ORT Årets Lille Arne 2013”.

Stolte vindere
Mikkel Beedholm, arkitekt MAA, partner hos KHR Arkitekter siger:
”Tegnestuen er både glad og beæret over at modtage Store Arne fra vores standsforening. Ørestad Skole og bibliotek har for tegnestuen været en ønskeopgave. Den gode ide med byggeriet fra Københavns Kommunes side, med den umiddelbart dristige, men helt rigtige placering i Ørestad centrum, har krævet en konstant bevidst stillingtagen til en række arkitektoniske forhold, som tegnestuen til stadighed ønsker at holde i hævd: bygningers samspil med omgivelserne, bevægelsen i en bygning sammenholdt med funktionen, samt materialebrug og tektonik.

En bygning skal mere end blot løse sit eget indre program. Formen og proportioner skal give funktionen ånd, så både brugere af bygningen og dem der færdes omkring den i deres dagligdag får et rart ophold og om muligt en berigende oplevelse. En offentlig bygning, i særdeleshed en folkeskole og bibliotek, skal kunne stå som reference og standard for, hvad fællesskabet kan tilbyde og give inspiration fremadrettet. Og netop derfor er vi rigtig stolte og glade for den betydningsfulde anerkendelse og rare rygstød det er, når vores kollegaer udmærker Ørestad Skole og bibliotek, som værdigt til at repræsentere vores fag”.

Klaus Rasmussen, arkitekt MAA, partner hos ORT - Open Research Team og vinder af Lille Arne er ligeledes glad for fagfællernes anerkendelse:
"Som ung tegnestue er vi meget beærede over at modtage Lille Arne-prisen for Øerne i Ørestad. Det er betydningsfuldt for os at få den anerkendelse fra arkitektbranchen og blive bekræftet i de tanker, visioner og det arbejde, der ligger bag.

For os har Øerne først og fremmest været en ambition om at tilføje et ekstra lag til Ørestad og skabe et bedre byrum. Et rum hvor leg, kultur og natur er elementer, der på en naturlig måde bliver integreret i folks hverdag. Et rum for liv og ophold, der binder strækningen sammen både på langs og på tværs.

Vi tror på, at man med den rette materialitet og formgivning kan gøre de steder vi færdes og opholder os mere sanselige og dermed give byrummet mere sjæl. Øerne er en vision om at komponere en poetisk kontrast til den eksisterende by, der skaber synergi mellem byrummet og de menneskelige behov og dermed bidrager til et godt byliv med plads til alle ".


Om prisen
Prisen Årets Arne blev indstiftet i 2007 af Arkitektforeningens Lokalafdeling København. Prisen er en statuette i akryl, præget med arkitekten Arne Jacobsens ansigt.

Blandt de tidligere modtagere af Årets Arne er: Københavns Kommune – Center for Bydesign – for udearealer (2012) Lundgaard & Tranberg Arkitekter for ”Guld/Sort/Grøn Trilogien” (2011) Dorte Mandrup Arkitekter for tilbygningen til Arne Jacobsens Munkegårdsskolen (2010) Projekt Under Opførelse (2009) Tidl. Kulturminister Brian Mikkelsen (K) for Den Nationale Arkitekturpolitik (2008)

Fotos: En af øerne fra projektet Øerne i Ørestad ORT – Open Research Team – fotograf Klaus Rasmussen Ørestad Skole og bibliotek, KHR Arkitekter – fotograf Kontraframe

Kommentarer