Akademisk Arkitektforening

AART vinder idekonkurrence om rammerne for Gladsaxes nye sundhedshus


Tre teams har budt ind på opgaven om at skabe et nyt byområde, som i fremtiden kan blive del af en ny port til Buddinge. Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver og udpeget fagdommere (Illustration: Situationsplan).


Skab et nyt byområde, som i fremtiden kan blive del af en port til Buddinge, hvor borgerne skal tilbydes forskellige offentlige og private tilbud, herunder et sundhedshus og måske også et beskæftigelseshus.

Sådan lød opgaven til tre inviterede teams i idekonkurrencen, som Gladsaxe Kommune har gennemført i samarbejde med Arkitektforeningen. AART, Niras og Møller & Grønborg vinder konkurrencen med forslaget 'Buddinge Byport - et levende byrum for byens borgere', som roses i dommerbetænkningen for en fin kobling til det eksisterende byrum og for at integrere hensyn til bæredygtighed og byliv:

"Forslagets arkitektoniske greb er robust med en velforankret identitet, der 'lægger sig til stedet' og skaber et nyt målpunkt i Buddinge af høj bymæssig kvalitet. Med afsæt i en grundig aflæsning og fin forståelse af stedets karakter og potentialer lykkes det forslaget at tilpasse sig den omgivende bys skala og tæthed i et enkelt hovedgreb, der overbevisende bevæger sig fra mødet med MOEbygningens store volumen og ned til de mindre rækkehuse på Nordvad og villaer på Fremtidsvej. De to foreslåede karreer skaber et tydeligt rumligt hierarki og indrammer en ny klar og forståelig forbindelse østvest, der bliver områdets nye grønne kile og centrale intime byrum."


Rendering: AART, Niras og Møller & GrønborgHelhedsplan: AART, Niras og Møller & Grønborg


Se hele dommerbetænkningen her.


Vinderforslag forløser Gladsaxes vision
I Gladsaxe Kommune er der stor tilfredshed med forslaget, som ifølge borgmester Trine Græse rammer intentionerne bag projektet præcist.

"Vinderforslaget forløser vores vision om at skabe det bedste afsæt for et nyt centralt sted i byen, hvor alle skal kunne føle sig velkomne. Nu vil vi i byrådet og sammen med naboer, brugere og andre interessanter arbejde videre med at realisere Buddinge Byport som et nyt samlingssted i Gladsaxe," siger Trine Græse i en pressemeddelelse.


Rendering: AART, Niras og Møller & Grønborg


FAKTA

Indbudte deltagere
Lendager Group med underrådgiverne TRANSFORM og Dansk Energi Management.
AART architects med underrådgiverne Niras A/S og Møller & Grønborg A/S.
3XN med underrådgiverne GXN, Buro Happold og Opland.

Vederlag
200.000 eksl. moms pr. team.

Fagdommere
Pernille Schyum Poulsen, arkitekt MAA
Emma Hessner, arkitekt MAA
Begge udpeget af Arkitektforeningen.

Læs mere om Arkitektforeningens fagdommere her.

Kommentarer