Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningens direktør fratræderEfter gensidig aftale med bestyrelsen fratræder Arkitektforeningens direktør Jesper Pagh med øjeblikkelig virkning.


Det sker efter en overskridelse af den af bestyrelsen udstukne økonomiske ramme.

Vicedirektør Annette Blegvad konstitueres som direktør.

Bestyrelsen og den konstituerede direktør vil fremadrettet have fokus på at reducere Arkitektforeningens omkostninger med henblik på at genskabe en sund økonomi, uden at det påvirker foreningens væsentlige aktiviteter.

Bestyrelsen takker Jesper Pagh for hans markante faglige bidrag til Arkitektforeningens udvikling.

Jesper Pagh har på værdifuld vis øget omverdenens interesse for vores fags betydning og for kvaliteten i det byggede miljø.

Kommentarer