Akademisk Arkitektforening

At se det vante på uvante måderArkitekt MAA Troels Rugbjerg er en del af Arkitektforeningens ekspertpanel. I den forbindelse fortæller han her om sin årelange interesse for og kortlægning af arabisk og islamisk arkitektur.

Af Dorte Maria Vestergaard

”Der er en stærk forbindelse mellem dansk og arabisk arkitektur med det spartanske ydre, der åbner sig indenfor. Den modsætning er meget spændende", siger Troels Rugbjerg, hvis interesse og viden om arabisk og islamisk arkitektur har bragt ham vidt omkring i hele verden. Den første rejse, der åbnede hans øjne for den arabiske arkitektur og kultur, gik dog til USA og Columbia University, hvor han fulgte et teorikursus ved den amerikanske arkitekt og teoretiker Stan Allen, mens han var i praktik hos selvsamme.

Arkitekten som antropolog
”Afgørende for mig er Stan Allen og min tid hos ham. Hans artikel Field conditions, hvor han stiller spørgsmålstegn ved dogmer indenfor traditionel vestlig arkitektur, greb mig, og jeg blev herefter opmærksom på hans inddragelse af den store moské i Córdoba, La Mezquita. Herfra startede min interesse for først La Mezquita, siden søjlehalsmoskéer og efterfølgende den arabiske arkitektur generelt.”

Siden tiden i USA, som studerende, har Troels arbejdet med at formidle og undersøge ikke vestlig-arkitektur generelt og arabisk arkitektur specifikt. Han har udviklet og gennemført et hav af studieture til blandt andet Spanien (Andalusien), Egypten, Syrien og Tunesien, hvor målet har været at opleve arkitektur og foretage feltarbejde”. 

”Mit arbejde nærmer sig jo et antropologisk felt, men det ligger i fin forlængelse af det, vi som arkitekter skal kunne, nemlig; observere, registrere og lytte.”

Når Troels rejser, foregår det enten alene eller sammen med studerende. Det overordnede emne er oftest, hvordan folk bruger rum, og registreringerne foregår både via tegning, fotografi og ved at opholde sig i rum over en længere periode og registrere menneskers gang.

Den danske skov og moskeen
Siden Troels Rugbjerg blev færdig fra Henning Larsens afdeling 3B i 1997 har han praktiseret, undervist og forsket – og her har den arabiske arkitektur været et gennemgående tema. Hans fokus er især på bygningskulturen og karakteren af de rum, der findes i den arabiske kultur samt mulighederne for at bevæge sig rundt i og opleve “arabiske rum”.

Hvad er det, du brænder for?
”Jeg er især fascineret af moskéens rum. Moskeen er jo en multifunktionel bygning, hvor begivenheder kan komme og gå. Rummet er både fortættet og åbent på samme tid, - i virkeligheden lidt som en dansk skov, hvor du hele tiden har noget meget tæt på - samtidigt med at der er en stor dybde, som opleves i glimt. Du får aldrig det totale overblik og den ydmyghed og flertydighed, kan vi lære meget af.”

Kærligheden til den arabiske arkitektur har givet indsigt i arabisk kultur, og hvordan denne påvirker arkitekturen.

”Islams billedforbud præger arkitekturen og er en del af forklaringen på de mere abstrakte ”motivløse” rum. Det bliver ikke kun et spørgsmål om ”bare” at undgå afbildning, arkitekturen er også bygget mere op som et abstrakt mønster i stedet for at være organiseret som et motiv med et fokus. Konsekvensen er, at den arabiske arkitektur bliver mere åben og mindre styret. Den kan facillitere og inspirere til forskellige slags anvendelse og brug.”

Vi skal huske at stille spørgsmål
Troels Rugbjerg vil gerne styrke danskernes kendskab til arabisk kultur og arkitektur og han tror på, at Danmark har et stort potentiale for at byde ind på opgaver i de arabiske lande.

”Jeg vil gerne være med til at udbrede det arkitektursyn, som findes der. Vi har brug for at forstå det, når danske arkitekter skal bygge i arabiske lande, og også når der skal bygges arabisk arkitektur i Danmark. ”

Hvorfor er arabisk og islamisk arkitektur interessant?
”Ligesom Allen tror jeg, at den kan være med til at svare på nutidige udfordringer. Arkitektur fra fjerne fremmede kulturer kan stille spørgsmål til usagte regler for arkitekturen, som vi tager for givet i et lille ørige som Danmark. Arabisk arkitektur har nogle gode svar bl.a. fordi, den arabiske kultur både er fjern, men alligevel bygger på nogle af de samme principper som den danske, hvor fx japansk kultur er mere grundlæggende anderledes. ”

Troels Rugbjerg har nu i mange år formidlet den arabiske arkitektur, og det vil han fortsætte med gennem flere rejser og registreringer. Han ser frem til at være med til at fastholde og videreudvikle den kvalificerede udveksling og relation mellem arabisk og dansk arkitektur, der for alvor tog fart efter 2. verdenskrig. Dette gør han blandt andet ved at stille sig til rådighed som MAA Ekspert i Arkitektforeningen.

”Jeg vil gerne formidle arabisk og islamisk arkitekturs kvaliteter generelt – for at stille spørgsmål ved og inspirere til vestlig arkitektur, som den findes i Danmark. Det fremmede input kan være med til at kvalificere dansk arkitektur. Se på det vante på uvante måder. Se det fremmedes potentiale generelt.”


Ekspertpanelet
Har du selv en specifik arkitektfaglig viden, som du har mod på at dele med fagfæller og andre arkitekturinteresserede, så læs mere om ordningen og meld dig som MAA Ekspert her


 

Kommentarer