Akademisk Arkitektforening

Byplanprisen til Hjørring Kommune

Årets Byplanpris 2015 går til Hjørring Kommune for deres visionære Plan- og Udviklingsstrategi

Nedadgående befolkningstal præger den Nordjyske kommune, men de lader sig ikke slå ud. Kommunen har udviklet en strategi for investeringer i byudvikling og tilpasning. Det er nødvendigt at gå nye veje og foretage hårde prioriteringer.

Strategien får nu en velfortjent anerkendelse med Byplanprisen 2015, som blev overrakt til borgmester i Hjørring Kommune, Arne Boelt, på årets Byplanmøde den 1. oktober, hvor 580 planlæggere og politikere var samlet.

5 indsatsområder
Hjørring kommunes mål med deres Plan- og Udviklingsstrategi er at skabe nye kvaliteter samt at være vækstgeneratorer i kommunens bysamfund.
Strategien arbejder med omstilling indenfor 5 områder: bosætning, erhverv og jobskabelse, unge og uddannelse, sundhedsfremme og sidst men ikke mindst byernes roller og funktioner.

Kommunen melder klart ud, at der skal investeres i de områder, hvor der er potentiale for vækst og udvikling. Samtidig skal der tilpasses, fx i form af nedrivning, i de områder, hvor udviklingen er gået i stå.
Der er landsbyer i Hjørring Kommune, som er i fin balance. De vil med den nye strategi blive støttet i deres udvikling. Samtidig skal der planlægges for de områder, hvor der er affolkning. 

20 års-strategi
Aktuelt arbejder kommunen med forskønnelse af 7 vejkantsbyer langs Løkkensvej. Her vil man sikre en langsigtet og bæredygtig omdannelse ved at nedrive og skabe nye grønne zoner og forbindelser til den rige natur.

Hjørring by får også, med indvielsen af teateroplevelseshuset i 2016, et nyt kulturelt fyrtårn, og i planperioden skal der bl.a. etableres et ungdomshus og et nyt sundhedscenter.

Plan- og Udviklingsstrategien strækker sig over 20 år og vil langsomt give øget bokvalitet. Strategien er interessant fordi den tager fat i en af de væsentligste udfordringer i landets yderområder.

Byplanprisen, der gives for innovative planer, er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening og uddeles en gang om året på Byplanmødet. 

Læs mere om Byplanprisen 2015  

Se interaktivt Danmarkskort over Byplanpriserne 

Kommentarer