Akademisk Arkitektforening

En god procesleder er en, der sætter en tydelig rammeArkitektforeningen har i en lang årrække udbudt kurser i procesledelse. Erhvervspsykolog Camilla Raymond underviser på kurset Procesledelse II og fortæller her, hvad det kræver at kunne facilitere processer.

Af Dorte Maria Vestergaard

”På de to dage, som kurset varer, får deltagerne mulighed for at træne en række vigtige procesværktøjer. I træningsrummet skaber vi en tryg ramme, hvor man samtidig kan få kvalificeret feedback og dermed mulighed for at udvide ens handlerepertoire.”
 
Sæt ord på processen
Kurset handler om at give deltagerne mulighed for at træne deres proceskompetencer. Alle har erfaringer med at lede processer, men ifølge Camilla Raymond sker det alt for sjældent, at vi rent faktisk får feedback på den måde, vi håndterer procesledelse.
 
Hvordan er man en god procesleder?
”Det er man i de situationer, hvor man tør bringe sig selv på banen og har modet til at sætte ord på det, der sker i rummet. Det kan være under et konkret møde med kollegaer, ledelse eller eksterne samarbejdspartnere, hvor der eksempelvis er uenighed om, hvordan man kommer videre i et givent projekt,” fortæller Camilla Raymond og fortsætter:
”En god procesleder evner at lede mødet undervejs, så det hele tiden er i tråd med det, der er målet med mødet og de forventninger, som mødedeltagerne har.”

Hvad er de største udfordringer ift. at lede processer?
”At mennesker handler uforudsigeligt, og at det, der derfor sker i en proces, kan være svært at styre for den, der leder processen. I den sammenhæng bliver det sværeste nok at slippe ens stræben efter styring. Det betyder IKKE, at man skal lade være med at lede. Netop i de situationer bliver ens evne til at lede afgørende for udfaldet.”

I følge Camilla Raymond handler det om, at hvis man går med i processen og forholder sig refleksivt til det, der sker i rummet, opdager man, at der opstår en masse nye muligheder, som man kan handle på. ”Det bedste af det hele er, at man samtidig kan få øje på, hvordan man kan involvere andre vigtige interessenter, så de bliver motiveret til at handle konstruktivt og ansvarligt.”
 
Kig ind i dig selv
”At ændre ens egen adfærd er vejen til at få andre til at handle på nye måder. Det er på en måde temmelig banalt og samtidig noget af det allersværeste at arbejde med. Det kræver mod at vende blikket ind mod sig selv. Men gevinsten er al arbejdet værd. Man opdager, hvordan det, der syntes fastlåst og drænende for ens energi, flytter sig nye steder hen, hvor det både bliver muligt at løse opgaverne kreativt og med kvalitet.”

Om kurset siger Camilla:
”Man bør have gennemført kurset Procesledelse I – eller i hvert fald have tilegnet sig tilsvarende viden – før man deltager i Procesledelse II. Men det allervigtigste er, at man som arkitekt er nysgerrig på at undersøge, hvad god procesledelse er sammen med andre og har lyst og mod på at træne nye procesværktøjer i situationer, vi henter fra kursisternes hverdag.”

Procesledelse II afholdes den 12. og 13. september 2018 og henvender sig til arkitekter, der ønsker at blive endnu bedre til at lede de processer, de befinder sig i.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Hvad siger kursisterne?
Se minifilmen med interviews med deltagerne efter kurset i september 2017.

Kommentarer