Akademisk Arkitektforening

Et fælles sprog om arkitektonisk kvalitetEn fagjury nedsat af Green Building Council Denmark, Akademisk Arkitektforening og Danske Arkitektvirksomheder tildelte i slutningen af september Middelfart Rådhus, tegnet af Henning Larsen, Danmarks første DGNB Diamant certificering – en udmærkelse af DGNB certificeret byggeri, som fokuserer udelukkende på bygningens arkitektoniske kvaliteter. Med i fagjuryen, udpeget af Arkitektforeningen, sad blandt andet arkitekt MAA Sara Ettrup.


Af Dorte Maria Vestergaard

”Når arkitekturen er allerbedst er den situationsbestemt, knyttet til stedet og skaber en identitet, og når det er tilfældet, skal det også honoreres.”

Ordene er arkitekt MAA Sara Ettrups. Hun har siden 2013 været tilknyttet Arkitektforeningens fagdommerkorps, og har været inde over en lang række konkurrencer siden da. Seneste skud på stammen af bedømmelser er diamantcertificeringen til Middelfart Rådhus, hvor hun var én af tre dommere i en fagjury.
 
”Det der er anderledes ved opgaver som den i Middelfart er, at man ikke skal vælge et projekt frem for et andet. Der er ikke en, der skal vinde, så udgangspunktet er fra start et helt andet end ved andre bedømmelser, og det giver også nogle helt andre faglige diskussioner. Her handler det kun om de arkitektoniske kvaliteter. Byggeriet står der allerede, så det handler om at sætte ord på det, vi ser, hvordan det virker. Det er en interessant men også ret svær øvelse.”

Vitrivius’ dyder
Det er Green Building Council Denmark (DK-GBC), der har introduceret DGNB Diamant konceptet i Danmark, der fungerer som en særskilt udmærkelse i tillæg til DGNB certificeringen. Den danske version af DGNB Diamant benytter en bedømmelsesmatrix med 9 overordnede parametre, som fagdommerjuryen skal forholde sig til. Det er Vitruvius’ klassiske dyder om skønhed, holdbarhed og funktionalitet, der fortolkes i et bæredygtighedsperspektiv med vægt på, hvordan projektets udformning, materialevalg og brug over tid kan skabe kvaliteter.

Ifølge Sara Ettrup er matrixen lykkedes rigtig fint, fordi den er med til at skabe en fælles ramme for diskussionen om kvalitet fra helhed til detaljen i projekterne.
”Bedømmelsesmatrixen fungerer rigtig godt, fordi den bliver et fælles holdepunkt, hvor vi som arkitekter på sigt kan mødes med developerne og bygherrerne netop fordi, de forstår sådan et skema, forstår det med at sætte værdier på. Vi har fået et fælles sprog, der lettere rækker ud over vores egen snævre kreds, som kommer alle til gode. ”

Matrixen som løftestang
I en verden hvor alt bliver målt og vejet, og hvor det til tider kan være svært at sætte ord på det arbejde, vi yder, har vi nu, ifølge Sara Ettrup, fået et værktøj, der kan hjælpe fagdommere og arkitekter i det hele taget, med at gøre opmærksom på den værdiskabelse god arkitektur skaber. Vi kan nu lettere sætte ord på det, der er så svært, - nemlig skønheden og kvaliteten i vores byggede miljø. At nogle er tilbøjelige til at kalde det smagsdommeri skræmmer ikke Sara Ettrup.

”Det er måske smagsdommeri – men vi er jo uddannet til at kunne bruge og se æstetiske virkemidler. Nuancerne er subjektive, men vi har taget en lang uddannelse, der gør, at vi kan se de her greb, og med matrixen bliver det en løftestang til at sætte ord på det, der til tider kan være svært for arkitekter at forklare. Med matrixen kommer vi faktisk ud over det der med at være de sortklædte smagsdommere og kan mødes på midten med de øvrige parter i processen, fordi den indskriver den arkitektoniske kvalitet på lige fod med andre tungvejende parametre i det at bygge.”

Netop processen med de øvrige parter er væsentlig anderledes ved en diamant-vurdering end ved en normal fagdommerbedømmelse. Der skal tænkes hurtigere, og meningerne kommer lidt mere bramfrit.

”Det er en sjov og lærerig rolle at være fagdommer på et projekt som Middelfart Rådhus. Du er meget ”på” som fagdommer og har ikke haft den forberedelsestid man normalt har, hvor du sidder derhjemme med 20 A3-mapper og kan gå og fundere over projekterne i flere dage. Med den nye ordning er det meget nu og her, det er en intens men sjov proces at være en del af.”

Som fagdommere behøver man ifølge Sara Ettrup på ingen måde at være enige, men man er nødt til at have en fælles vej at gå ned ad, en fælles strategi, og så kan det godt stikke lidt ud hist og her, men ruten skal være nogenlunde klar.

”Vores fælles baggrund er selvfølgelig et god afsæt, og så giver det virkelig god mening, at vi er tre fagfæller og ikke 1 eller 2, og at vi er forskellige og kan stille spørgsmål og anskue projekter fra forskellige vinkler.”

Kliché eller ej
At Middelfart Rådhus blev det første byggeri i Danmark, der opnåede diamant-certificeringen, er der ifølge Sara Ettrup flere grunde til.
”Et projekt kan ikke få en diamant hvis ”bare”, det er smukt. Det handler om hovedgrebet, og hvis ikke det er der, er det ligegyldigt. Med rådhuset i Middelfart ser vi et robust greb, der får forskellige skalatrin til at hænge sammen med en kobling til havnen. Det er jo en kliché, men hvis et byggeri er rigtig vellykket, er det ikke kun fordi det er smukt men fordi, det også giver noget fra sig til sine omgivelser – og det er en arkitektonisk kvalitet.”

Arkitektonisk kvalitet handler for Sara Ettrup om en holdbarhed – også i forhold til omgivelserne. Middelfart Rådhus rummer nogle kvaliteter, der giver noget tilbage til byen og dens borgere langt ind i fremtiden.

”Rådhuset får skabt nogle vigtige sammenhænge i byen, og det skal honoreres. Middelfart er en smuk by, der rummer flere ældre huse men også moderne arkitektur, og Rådhuset er en fin formidler herimellem. Det har de ikoniske virkemidler som blandt andet det store ur, og det tager både fra de ældre bygninger og de nye og lægger sig i mellem og giver en ekstra værdi til hele området,” fortæller Sara Ettrup.

I en økonomisk orienteret verden kan det til tider være svært at finde de rette og tungtvejende gloser, når det kommer til at beskrive æstetik og kvalitet, og her kan matrixen, ifølge Sara Ettrup, netop være en stor hjælp for branchen.

”Vi har fået en formel til det, der er svært at sætte ord på, og det er jo prisværdigt i vores branche. Vi har noget målbart nu, som kan retfærdiggøre nogle arkitektoniske kvaliteter på en anden måde. Den her matrix kan skærpe os som arkitekter, fordi vi kan bruge den i vores argumentation, som kommer til at stå stærkere både internt i branchen men også overfor andre faggrupper.”

Se flere billeder af Middelfart Rådhus på Henning Larsens hjemmeside

Om DGNB Diamant
DGNB Diamant er en udmærkelse, som kan tildeles DGNB certificeret byggeri med høj arkitektonisk kvalitet. DGNB Diamant hviler på en todelt fagfællebedømmelse, som har til formål at understøtte, tydeliggøre og fremhæve arkitektonisk kvalitet i DGNB certificeret byggeri gennem uafhængig rådgivning og evaluering af konkrete projekter. DGNB Diamant er nyt i Danmark og en videreudvikling af det oprindeligt tyske koncept, udviklet i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.

Kommentarer