Akademisk Arkitektforening

Her er S-SF-R uenige om boligpolitikken

Det er ikke den store hemmelighed, at den nye regering står overfor en række udfordringer, i forhold til at finde fælles fodslag om regeringsgrundlaget. Det gælder også det boligpolitiske område.

Hvis det Det Radikale Venstre går med i en regering, hvilket er overvejende sandsynligt, har netavisen Altinget peget på følgende politiske udfordringer inden for boligpolitikken:

Billige boliger
S-SF vil sikre flere billige boliger i storbyerne, ved at gøre det lovligt for kommunerne at sælge grunde til under markedsprisen, når formålet er at bygge billige almene boliger. Det er et forslag, som Det Radikale Venstre allerede har afvist af frygt for beskyldninger om kammerateri og underhåndsaftaler.
Før valget meldte SF ud, at huslejen i den almene sektor skulle nedsættes, b.la. at forlænge løbetiden på boligselskabernes realkreditlån. Hverken S eller R har tilkendegivet, om de støtter denne idé

Lejeloven
I foråret stillede Socialdemokraterne beslutningsforslag om at ændre lejeloven, så lejerne sikres flere rettigheder ved fraflytning og rente af deres depositum. Lejere skal således ikke kunne forpligtes til nyistandsættelse ved fraflytning, men kun normalistandsættelse, og der skal indføres obligatoriske ind- og fraflytningsrapporter i private lejeboliger. Desuden vil S udsætte istandsættelse af en lejlighed for priskonkurrence, ved at udlejeren skal forpligtes til at udbyde arbejderne i underhåndstilbud. SF er enig i disse ændringer, men de Radikale har været med til at stemme imod disse beslutningsforslag. Spørgsmålet er nu om de Radikale vil rykke sig på dette område?

Boligpakke
Det mest omtalte politiske forslag i forbindelse med valgkampen er uden tvivl boligpakken, hvor boligkøbere får rabat på boligskatter og tinglysningsafgift frem til udgangen af 2012 og andelsboliger skal ydes et kontant tilskud af samme størrelse. Trods Helle Thornings-Schmidts garanti om at boligpakken bliver realiseret.
V og K er, trods et overvejende enslydende forslag, ikke med på at støtte dette forslag og Det Radikale Venstre har været lodret imod allerede fra starten. Det samme er både Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance.

Boligskatter
S-SF vil videreføre den tidligere regerings politik, og bevare skattestoppet på ejendomsværdiskatten. Selvom Det Radikale Venstre og Enhedslisten hele tiden har angivet, at de er lodret uenige i dette forslag, er S-SF i regeringsgrundlaget ikke nødsaget til at give indrømmelser om boligskatterne, da der allerede findes et bredt flertal for skattestoppet sammen med de borgerlige partier.

Kilde: Altinget

Kommentarer