Akademisk Arkitektforening

Karsten Gori - om at skabe i fællesskab
Tegnestuen LETH & GORI tager medansvar for lokalmiljøet på Vesterbro ved at bruge tegnestuen som åbent udstillingsrum og være med i en fælles, borgerdrevet udvikling af Halmtorvet.

Af Tobias Moe Hoffmeyer

For knap fire år siden faldt Karsten Gori og hans kompagnon Uffe Leth over et nedlagt bageri på en sidegade til Istedgade på Vesterbro. Et utraditionelt sted for en tegnestue, men de to arkitekter så med det samme mulighederne i lokaltet: 

”Det her var på mange måder en chance, og vi valgte at rykke ind og gribe muligheden for at skabe et udstillingssted. Lokalet har været en medspiller i forhold til at skabe vores identitet som arkitekter og som relativt ung tegnestue,” fortæller Karsten Gori. De to arkitekter valgte at fastholde den åbne facade ud mod byens rum, og her har adskillige udstillinger i krydsfeltet mellem urbanitet, kunst, fotografi og arkitektur kunnet ses gennem de store vinduer. Flere end 15 udstillinger siden åbningen i 2011. Gadedøren er åben, når arkitekterne er på arbejde – så enhver nysgerrig sjæl kan komme på besøg og i kontakt med tegnestuens medarbejdere.

”Den åbenhed har givet os et fællesskab med lokalmiljøet. Folk kender os, og vi kender dem. Og så er det afgørende, at vi med vores udstillinger kan give noget igen til byen,” siger Karsten Gori, der er uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole i København.


Den åbne facade er blevet en del af tegnestuens identitet. Her ses udstillingen 'Transforming Landscapes' af norske Reiulf Ramstad Architects. Foto: LETH & GORI


Aktiv del i byudviklingen

Men LETH & GORIs engagement i lokalmiljøet på Vesterbro stopper ikke ved den åbne udstillingsfacade. Da den sociale entreprenør Michael Lodberg fra det Socialpsykologiske Fristed Gaderummet henvendte sig til tegnestuen for at få dem til at deltage i udviklingen af området omkring Halmtorvet, var de ikke sene til at takke ja. Det er nu blevet til projektet ”Halmtorvet V”, hvor arkitekterne gennem dialog og udvikling i fællesskab med naboer, socialarbejdere og brugere af det noget nedslidte område, arbejder på at komme med ideer til, hvordan området kan få et løft og samtidig fastholde sit præg af mangfoldighed. Karsten Gori forklarer: 

”Det er spændende at arbejde sammen med mennesker, som er vant til at have hænderne helt nede i byen, på en anden måde end vi er. Og mærke den lyst og motivation de har til at arbejde sammen med os. Vi ved jo godt, hvad vi kan. Vi kan bygge huse, skabe noget. I dette projekt handler det ikke om at bygge noget, men det handler alligevel om at skabe nogle ideer og drømme, at gøre noget virkeligt, som ikke findes endnu.”

Konkret har tegnestuen arrangeret en række by-saloner og by-workshops, hvor alle har fået mulighed for at komme og være med til at udvikle ideer til, hvordan Halmtorvet og området omkring kan forbedres. Der har ikke været noget program og ingen bygherre, tværtimod har det været en bevidst strategi ikke at invitere Københavns Kommune med for at sikre, at ejerskabet fastholdes hos borgerne. Modelfoto af idéforslag til ’Nyt byrum i Eskildsgade’ ved Gasværksvejens skole. Forvandling af gadens rum ved at lukke for trafik i dagtimerne. Foto: LETH & GORI

Fleksibel skolegård som sidegevinst
I løbet af processen dukkede et sideprojekt op, nemlig behovet for at få skabt nye løsninger til de store børn på den nærliggende Gasværksvejens Skole. Karsten Gori har selv sine børn i skolen, som råder over en af de mindste skolegårde i København. Det blev til et projekt med samme opskrift – eleverne har selv været med til at formulere de løsninger, som nu forhåbentlig kan munde ud i konkrete forbedringer. I samarbejde med LETH & GORI er de blandt andet kommet med forslag om en fleksibel trafikløsning på gaden ved siden af skolen, så den kan lukkes for biler i skoletiden og åbnes op igen, når skolen lukker. For Karsten Gori har det været endnu et eksempel på, hvor givtigt det kan være at melde sig ind i udviklingsprocesserne tidligere: 

”Det som har været anderledes i projekterne på Vesterbro er, at vi har meldt os ind i processerne langt tidligere, end man ellers gør som arkitekt. Det har været inspirerende for os både menneskeligt og fagligt,” slutter han.

Læs mere om LETH & GORI og tegnestuens projekter på Vesterbro her

Foto i toppen: LETH & GORI. Halmtorvet V workshop i forbindelse med Folkekøkken Vesterbro i Den Brune Kødby. 

Kommentarer