Akademisk Arkitektforening

legater til nystartede arkitektvirksomheder


Dreyers Fond udbyder igen legater til styrkelse af nystartede arkitektvirksomheders forretningspotentiale.
 
Dreyers Fond legat har til formål at give to ejere/partnere fra hver virksomhed det fornødne frirum til fordybelse og nytænkning. Igennem 7 workshops får de kendskab til emner som økonomi, strategi, forretningsudvikling, ansættelsesret, entrepriseret, udbud m.m., samtidig med at de udbygger netværket til hinanden.
 
De nystartede bliver koblet med erfarne mentorer fra branchen. Erfaringen viser, at netop samarbejdet og muligheden for erfaringsudveksling med de erfarne mentorer er af allerstørste betydning for udbyttet af forløbet. 
Dertil kommer naturligvis de erfarne undervisere, der tæller professorerne Jan Mouritsen og Flemming Poulfelt fra CBS samt advokaterne Claus Berg fra Bech-Bruun, Jette H. Ronøe og Jens Jordahn fra Aumento Advokatfirma og Janie C. Nielsen fra Reimer Legal, der leder de 7 workshops og deltager i den efterfølgende sparring om de nystartede arkitektvirksomheders forretningsplaner.
 
I alt 21 nystartede arkitektvirksomheder har foreløbig været igennem workshopforløbene i hhv 2014, 2015 og 2016.
 
Yderligere info

Arkitekt MAA Mathilde Petri, Dreyers Fond, E: mp@mathildepetri.dk. T: 6064 6030
 

Vicedirektør Annette Blegvad, Akademisk Arkitektforening. E: ab@arkitektforeningen. T: 30859011
 
Sådan søger du
For at komme i betragtning til et legat skal virksomheden være etableret inden for de senere år og må maksimalt have aflagt 5 årsregnskaber. Dette krav kan i helt særlige tilfælde fraviges.
Mindst én af virksomhedens ejere/partnere skal opfylde EU’s direktiv om afgang fra en anerkendt arkitektskole samt være medlem af Akademisk Arkitektforening.
 
De syv workshops afholdes i Arkitektforeningen i København og afholdes den 30. april, den 8., 15., 22. og 29. maj, 5. og 12. juni med afsluttende fælles workshop den 19. juni 2018. 
 
Tilsagn er bindende for minimum to indehavere, eller evt. en indehaver og en sparringspartner, evt. en fra en anden enkeltmands-virksomhed.
Motiveret ansøgning med portefølje af udvalgte arbejder (max.10 A4 i pdf) stiles til Dreyers Fond og sendes pr. mail til ab@arkitektforeningen.dk
 
Ansøgningsfrist er 1. april 2018.

Foto: Fra Dreyers legatforløb i 2016, Nana Reimers
 

Kommentarer