Akademisk Arkitektforening

Nekrolog: Tobias Faber 1915-2010
Den triste meddelelse om arkitekten Tobias Fabers død vækker mange minder om et vidunderligt, inspirerende menneske med et stort talent for formidling af sit fag.


Af kunsthistoriker og forfatter Bente Scavenius


Med begejstring kunne Tobias Faber ved hver given lejlighed fortælle om arkitekturens historie og æstetik, de store arkitekter og ikke mindst om deres bygningsværker. De fleste monumenter havde han oplevet ved selvsyn på sine mange rejser verden over.

Tobias Faber var i den grad dedikeret til sit fag som arkitekt. Men ikke nok med det, han elskede musik og opera og hele teaterets væsen. Stort set alle forestillinger på Det Kongelige Teater fulgte han med i. Han var på alle måder et både kunstnerisk og musisk menneske, der altid var optaget af, hvad der rørte sig på kunstscenen - også den uden for landets grænser. Han var berejst som få i Europa, italienske villaarkitektur og haveanlæg hørte til blandt hans passioner. Men det var Japan og især Kina, han blev ved med at vende tilbage. Der var hele tiden et kinesisk bygningsværk i en fjern region, som måtte udforskes.

Selv i en meget høj alder og ofte med livet som indsats arrangerede han guidede ture, hvor han med stor viden og entusiasme formidlede den kinesiske arkitektur og havekunst. Hans energi og indsigt gjorde, at disse rejser blev noget helt enestående. Ikke blot blandt rejsedeltagerne nød han stor respekt, også den enkelte kineser havde dyb beundring for hans viden, klogskab og livserfaring.     

Tobias Faber fungerede som arkitekt dels under krigen i Stockholm og dels på Vilhelm Lauritsens tegnestue og fra 1948 også i tæt samarbejdede sammen med sin kone Jytte Jensenius. Men det er som mangeårig professor og rektor ved Kunstakademiet, at han fik udnyttet sit store talent for at formidle sit fag på højt niveau.

I de turbulente år i slutningen af 1960’erne formåede han dertil med sans for diplomati at administrere Kunstakademiet gennem de værste storme. Mange af hans elever tænkte altid på ham med respekt og hengivenhed. Ikke blot her i landet, men også internationalt var der stor respekt for Tobias Fabers arbejde, som resulterede i en serie af hædersbeviser bl.a. Arkitektforeningens Æresmedalje og N. L. Høyen Medalje og i de seneste mange år var han tillige æresmedlem af Akademirådet.

Som fremragende formidler af arkitekturhistorie blev Tobias Faber kendt i brede kredse ikke kun for sine velbesøgte forelæsninger og foredrag, men også for sine talrige, velskrevne bøger og tidsskriftsartikler bl.a. om Arne Jacobsen, Kai Fisker og vennen Jørn Utzon. De mere bredt anlagte bøger så som ”Dansk arkitektur” kom i flere oplag. Dertil var Tobias Faber i over 40 år af sit professionelle liv engageret i København og dets havneanlæg. For Tobias Faber skulle arkitekturen have menneskelige mål, selv havde han et sjældent menneskeligt format.


                                                                                                                                

Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Claus Tversted Arkitekt MAA
fre, 19/11/2010 - 16:55

Farvel dejlige store Arkitekt-Menneske.
Du holdt til politisk, at blive "bombet" ud af rektorkontoret i 78/79, mens vi drak din portvin, og alligevel fik vi med varme smil og håndtryk overrakt vores eksamensbevis.
Du må ha været en af os - en rigtig arkitekt.

Kommentatorens hjemmeside Anonym
fre, 23/09/2011 - 01:24

Nu må det vøre nok med det røvslikkeri af "de store mandlige arkitekter"