Akademisk Arkitektforening

Nominerede til Byplanprisen 2011Byplanprisen uddeles hvert år til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode og smukke bymiljøer og landskaber. I år er der tre nominerede til prisen:


Middelfart kommune - havneomdannelse:

Liv i havnen

Middelfarts havneomdannelse er et eksempel på en meget målrettet planlægning. Som i mange andre byer stod man med en erhvervshavn, der var for lille og urentabel. De centralt beliggende arealer skulle derfor benyttes til andet formål, og i Middelfart lagde man fra starten vægt på at skabe liv på havnen, og man har gennem hele forløbet holdt fast i, at man ønskede en blanding af forskellige byfunktioner.

Aktivt samarbejde med lokale aktører
Middelfart kommune lægger ikke bare planer. De arbejder også aktivt for at få dem ført ud i livet. Kommunen havde fx behov for et bibliotek, men ville gerne have flere funktioner ned på havnen. Derfor etablerede man et Offentligt Privat Partnerskab - blandt andet med den lokale bank - og i dag rummer ’Kulturøen’ biograf, turisbureau, restaurant og foredragssal. Stedet har skabt offentlig tilgængelighed og liv på havnen, der tidligere var en afspærret erhvervshavn. På den måde er der sket et kæmpe løft til hele byen. Et andet samarbejde, der skal nævnes er samarbejdet med Lillebæltværftet, som har eksisteret i 150 år.

Funktionsblanding
Havnepromenaden består foruden Kulturøen af en lystbådehavn, boliger og erhverv. Der blev bygget 30 private boliger på de attraktive grunde, og i et tæt samarbejde med bygherren blev de omkringliggende udearealer sat i stand. Der blev plads til en cafe, volleyballbane og en vandtrappe. Resultatet er blevet en transparent havnefront, med blandet bebyggelse, rekreative funktioner og parkering i kælder.

Middelfart kommune indstilles til Byplanprisen fordi havnefronten er et eksempel på en realiseret planlægning, der viser, at klare politiske visioner forenet med et konstruktivt samarbejde med private investorer og foreninger kan skabe et positivt resultat uden, at der gives køb på planens hovedidé.

Thisted kommune - Det gode liv ved kysten
I 2007 indgik Thisted kommune en partnerskabsaftale med Realdania, med den overordnede målsætning at styrke bosætning og turisme i området. Med det budskab i bagagen blev der afholdt 10 borgermøder, fra Frøstrup i Nord til Vestervig i syd. Møderne resulterede i mange gode bud på, hvad der kunne bidrage til udviklingen. Bl.a. at fjerne tomme, skæmmende huse, udvikle kystturismen og udvide stisystemet. Alle tre forslag er der siden arbejdet konkret videre med.

Masser af potentialer
Der er ingen tvivl om, at kyststrækningen er et af kommunens store potentialer. Med forholdsvis få midler er det lykkedes at skabe bedre adgang til havet i Klitmøller, Nr. Vorupør og Krik. Med baggrund i surfereventyret Cold Hawaii i Klitmøller satser man på at understøtte udviklingen og udvide surfereventyret til også at omfatte Vorupør og Krik, der har samme potentialer. På baggrund af den omfattende mødeaktivitet og arbejdet i forbindelse med Realdaniaprojektet ”Mulighedernes land”, er der også vedtaget en stiplan. Planen viser, hvordan det på en og samme tid er muligt at sammenbinde kystbyerne og fjordbyerne og give mulighed for at bevæge sig langs de smukke kyststrækninger. Strukturen kan beskrives som en stige, hvor kyststrækningerne udgør vangerne, og de tværgående stier udgør trinene.

Udkant, der kan selv
Der er tale om en række forskellige projekter, der alle har rod i det stedbundne og i befolkningens ressourcer. Kommunen har benyttet den lokale energi, engagementet og traditionen for borgerinddragelse. I Thisted arbejder man sig ud af problemerne i fællesskab, sådan som man har gjort i generationer.

Thisted Kommune indstilles til Byplanprisen for sit store engagement i den helt nære udvikling og for den forbilledlige inddragelse af de lokale kræfter.

Ringby Letbanesamarbejdet - En samlet byvision
Ringby – Letbanesamarbejdet ved Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund Kommuner samt Transportministeriet og Naturstyrelsen

Mobilitet, bæredygtighed og fortætning
De kommuner, der her indstilles til Byplanprisen er lokaliseret i et bælte omring København. De har alle store erhvervsarealer, der står foran omdannelse. Samtidig er der trængselsproblemer i store dele af regionen. I Ringby-Letbanesamarbejdet ønsker man at skabe et sammenhængende bybælte fra Lundtofte i nord til Ishøj, Brøndby Strand og Avedøre Holme i syd. En ringby, der har en kommende letbane som trafikal rygrad.

Lokal variation
Visionen er konsekvent i sin metode. Ud fra overordnede problemstillinger og visioner for en bedre fremtid skabes der nye, lokale visioner. For hvert delområde føres et tankesæt til ende. På Avedøre Holme etableres der fx varme bade, Brøndby Strand producerer lokale fødevarer, mens Ishøj og Vallensbæk forandres til et delta med stor biodiversitet. Disse illustrationer er i skala og vidtløftighed vanskelige at omsætte helt bogstaveligt, men egner sig fint til en overordnet diskussion af, hvordan vi vil indrette vores storbyer i det næste århundrede.

Samarbejde og dialog
Det er unikt, at så mange parter går ind i et samarbejdsprojekt på tværs af kommunegrænser. Med LOOP City som en rumlig vision har kommunerne fået et fælles billede og et samlet ejerskab på tværs af meget forskellige lokale udfordringer.

Penge på bordet
Med trafikaftalen ”en grøn transportpolitik” har folketingets aftaleparter afsat 1,5 milliard kroner i statsligt tilskud til en løsning i Ring 3. Det beløb rækker ikke til en samlet løsning. Kommunerne og Region Hovedstaden har derfor givet hinanden håndslag på, at de vil bidrage til at finansiere en letbane.

Ringby-Letbanesamarbejdet indstilles til Byplanprisen for at skitsere en retning og en metode for, hvordan man kan arbejde med store langsigtede byvisioner på tværs af kommunegrænserne.

Se tidligere vindere af byplanprisen og læs mere

Om prisen
Byplanprisen uddeles til planlægning, som er udtryk for nytænkning, og som samtidig dyrker og videreudvikler landskabets og byens egenart og identitet.
Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening, og uddeles i forbindelse med det årlig Byplanmøde.

 

Foto: The Green Waterfront, Ringbyen, Realdania

Kommentarer