Akademisk Arkitektforening

Nominerede til Byplanprisen 2012


Roskilde, Ikast-Brande og København er de tre nominerede kommuner til Byplanprisen 2012, der overrækkes den 4. oktober på det årlige Byplanmøde i Svendborg.


Regnvand og rabalder i Musicon, Roskilde Kommune


Rabalderparken er en del af Roskilde Kommunes store byudviklingsområde “Musicon”. Visionen er en kreativ bydel og der satses på midlertidighed og gradvis om dannelse. Rabalderparken anlægges derfor lang tid før området er udbygget. Der er tale om en forurenet grund, hvor alt vand skal afledes på overfladen, og projektet vender netop denne udfordring til et potentiale.

Rabalder Parken består bl.a. af regnvandskanaler, hvor skatere kan boltre sig. I søen vil der altid være vand, engen fyldes, når det regner kraftigt og endelig er der bowlen, der bliver fyldt ved ekstremregn. Ved vandkanten er anlagt en oplevelsessti med bl.a. fitnessredskaber og siddemøbler. Rabalder Parken i Musicon indstilles til Byplanprisen for den stærke byudviklingsstrategi. Roskilde kommune viser samtidig, hvordan et teknisk anlæg til regnvandsopsamling kan bruges rekreativt.

Shared Space i Nørre Snede, Ikast-Brande kommuneNørre Snede er vokset op omkring et vejkryds, som efterhånden blev et symbol på splittelse i det lille samfund. Det var et befærdet, men utrygt og trøstesløst sted. Nørre Snede tog udfordringen op. Kommunen igangsatte områdefornyelse og en borgerproces med op til 100 ildsjæle. Fodgængere, cyklister og bilister færdes nu mellem hinanden i fælles tillid til, at alle tager hensyn.

Områdefornyelsesplanen indstilles til Byplanprisen, fordi den tager et lokalt udgangspunkt. Det, der før var områdets problem, er gennem en solid borgerinvolvering blevet vendt til en styrke og splittelsen er afløst af nærvær og fællesskab. Samtidig er det et godt eksempel på, at funktionsintegration kan fungere i praksis.

Mere byliv for alle, Københavns Kommune


I Københavns kommune tænkes byliv før byrum og byrum før huse. De håndfaste mål er formuleret i visionen ”Metropol for mennesker”: 1) Mere byliv for alle 2) Flere går mere og 3) Flere bliver længere. For at leve op til visionen har Københavns kommune udviklet et bylivsregnskab, hvor bylivets kvalitet og omfang måles hvert år. Det viser, at fodgængertrafikken er steget og at københavnerne opholder sig mere i byens rum.

Målene påvirker al planlægning og genfindes i kommuneplan og byrumshandlingsplaner – et langt sejt træk, hvor målene er styrende hver gang, der sker byudvikling i hovedstaden. Visionen ”Metropol for mennesker” og Københavns kommunes bylivsregnskab indstilles til Byplanprisen for sin klarhed. Det er et eksempel på, at klare og målbare visioner kan føre til bedre og vedholdende planlægning af både byliv og byrum. Byplanprisen nominerer hvert år 3 projekter.

Læs mere hos Byplanlab

Download plakater med de nominerede:
Små A4       Store A2

Om prisen
Byplanprisen uddeles hvert år for planlægning, der er udtryk for nytænkning og som samtidig dyrker og videreudvikler landskabets og byens egenart og identitet.
Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening.

Årets vinder afsløres på Byplanmødet d. 4. oktober 2012 i Svendborg. 

Foto øverst: Københavns Kommune

Kommentarer