Akademisk Arkitektforening

Ny bevægelse og ny energi på landet, i forstaden og i byenSom optakt til konferencen ”Bæredygtighed i bevægelse” afholdtes tre workshops om tre konkrete projekter i henholdsvis by-, forstads, -  og  landzone.


Deltagerne i disse workshops var lokale interessenter i projekterne, eksperter indenfor bæredygtighed, idrætsarkitektur, kulturel og  social byplanlægning fra både udlandet og Danmark.
Workshopdeltagerne definerede ud fra deres forskning og erfaring problemer, løsningsmuligheder og  endelig statements til brug i de konkrete projekter, men også med henblik på efterfølgende anvendelse som ”best practise” i kommuner, idrætsorganisationer, myndigheder, skoler m.fl.

De endelige statements blev præsenteret og debateret på konferencen "Bæredygtighed i bevægelse" den 5. november på Arkitektskolen Aarhus.

Byzonen: Sejlsportscenter i Århus Nordhavn
I Århus Nordhavn er der planer om et sejlsportscenter med ikon-karakter, der kan leve op til kravene ved store internationale sejlsportsstævner.
Workshoppen undersøgte hvilke problematikker og løsninger, der kan knytte sig til et sådan sejlsportscenter – hvordan kan det bidrage positivt til hele Århus’ befolkning, hvordan kan det gøres bæredygtigt både miljømæssigt, økonomisk og socialt.

Forstadszonen:  Medborger- og idrætshus i Viby Syd
I Viby Syd skal der i forbindelse med Søndervangskolen etableres et Medborger- og idrætshus. Det indgår som en del af en helhedsplan for området – Viby Syd skal blive en attraktiv bydel.
Workshoppen skullel bl.a. komme med bud på, hvordan et Medborger- og idrætshus kan hjælpe med til at løfte området socialt og arkitektonisk og være omdrejningspunkt for øget sundhed og motion.

Landzonen: Gjerrild Bønnerup Friskole
I Gjerrild 18 km fra Grenå ønsker Gjerrild Bønnerup Friskole at udvide med bl.a. et storkøkken, danselokale, fællesrum og en multihal, dels til skolens brug, men i særdeleshed for at understøtte det aktive borgerliv i landsbyen.
Workshoppen så på, hvordan de eksisterende aktiviteter bedst muligt kan understøttes og om nye evt. skal tilføjes – og hvordan gøres dette med bæredygtighed og realistisk økonomi for øje.

Kommentarer