Akademisk Arkitektforening

Ny forening skal stå for UIA-kongres 2023


Bevica Fonden går nu i partnerskab med Arkitektforeningen og træder ind i den nystiftede forening, der skal stå for forberedelserne frem mod den internationale arkitektforening UIA’s verdenskongres, som afholdes i København i 2023.

UIA er verdens største kongres for arkitekter. Den afholdes hvert 3. år, og det er første gang, at kongressen kommer til Norden. Kongressen forventes at samle 10-15.000 arkitekter fra hele verden. Temaet for UIA 2023 er FN’s 17 bæredygtighedsmål med det overordnede tema ”Sustainable Futures”. Samarbejdet med Bevica Fonden skal styrke kongressens fokus på universelt design og dermed bringe verdensmålenes tværgående værdiparameter ”leaving no one behind” i spil.

”Arkitektur og universelt design spiller en yderst vigtig rolle, når det handler om at få alle med. Og med kongressens fokus på at bygge for en bæredygtig fremtid, så handler det for os om at sikre, at særligt mennesker med handicap inkluderes i den ligning. Derfor er vi også rigtig glade for at blive inviteret med i forberedelserne til kongressen og glæder os til samarbejdet,” fortæller Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden.

Bevica Fonden har bevilget en ramme på op til 5 mio. kroner.

Ny forening 
Med Bevica Fondens deltagelse kan der nu stiftes en selvstændig forening, som skal stå for at forberede og afvikle kongressen i ’23. Nuværende vicedirektør i Arkitektforeningen, Annette Blegvad, bliver direktør for den nye forening. Hun siger:

”Vi er meget glade for Bevica Fondens tilsagn om at ville bidrage. Ligesom også Realdania allerede har været en stor støtte i overhovedet at få kongressen til København. Nu har vi et vindue til at vise, hvor vigtig arkitekturen er for den globale udvikling. Ikke bare under selve kongressen, men også i forhold til aktiviteter inden og alt det, der kan fortsættes efter 2023. I 2023 gør vi status på, hvor langt vi er kommet med de 17 verdensmål, som jo skal være opfyldt i 2030.”

Den nye funktion betyder, at Annette Blegvad fratræder sin stilling som vicedirektør i Arkitektforeningen ved årets udgang. Samtidig indtræder Arkitektforeningens tidligere formand Natalie Mossin som formand for den nyetablerede forening.

Det nye sekretariat forventes i gang fra 1. januar 2019 og får til huse i Arkitektforeningens Hus i Åbenrå 34, 1124 København K.


Om UIA-kongressen
Danmark bliver det første nordiske land, som huser en UIA-verdenskongres. Det forventes, at 10.000-15.000 arkitekter fra hele verden vil deltage. Kongressen foregår over fire dage i juli 2023 og bliver afholdt i Bella Center i København. UIA er officiel NGO til FN, og efter planen skal kongressen resultere i en officiel ”deklaration” med anbefalinger til FN’s videre arbejde med de 17 verdensmål.

Om Bevica Fonden
Bevica Fonden arbejder for at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Se mere på www.bevica.dk

Kommentarer