Akademisk Arkitektforening

Ny overbygning imødekommer behov for professionalisering af unge arkitekter


I mange år har arkitektbranchen efterspurgt et professionaliseringsforløb for nyuddannede arkitekter. Nu bliver behovet imødegået med efteruddannelsen +2, der på to år skærper unge arkitekters viden og praksiserfaring.

Det startede som et pilotprojekt i foråret 2016. Om få måneder afslutter pilotholdet så Danmarks første professionaliseringsforløb for nyuddannede arkitekter, +2. Efteruddannelsen er kulminationen på en mangeårig diskussion i arkitektbranchen om behovet for en systematisk opkvalificering af unge arkitekter på tegnestuerne.

Hos arkitektfirmaet C.F. Møller, der i øjeblikket har tre arkitekter knyttet til +2, byder direktør Mette Lyng Hansen efteruddannelsen velkommen, som et kærkomment initiativ i branchen. C.F. Møller var selv med som samarbejdspartner, da overbygningen blev udviklet, og Mette Lyng Hansen følger løbende deltagerne og deres udvikling.

- Der findes andre overbygningsforløb rettet mod rådgiver- og byggebranchen, men vi har manglet det her forløb, der er specifikt rettet mod unge arkitekter, som tager højde for deres uddannelsesmæssige baggrund, og som er forankret i hverdagen på tegnestuerne. Det er rigtig dejligt at se, at de unge medarbejdere kommer hjem med ny viden og interesse for arbejdsopgaver, de ikke tidligere har været del af.

Systematiseret praksisviden
Mens det i mange andre lande slet ikke er muligt at praktisere som arkitekt uden en praksisdokumentation, er der ikke nogen lignende krav i Danmark. På de fleste danske tegnestuer, er det ’learning by doing’. Den viden, man tilegner sig som ung arkitekt, sker ofte gennem en form for mesterlære, og der kan derfor gå lang tid, før man har oparbejdet sig en stor viden om fagets praksis.

- Når man lærer undervejs, kan der nemt gå en årrække, før man er hele vejen rundt om alt det, som arkitektvirksomhed drejer sig om. Det er rigtig brugbart, at de unge medarbejdere tidligt får forståelse for, hvilken sammenhæng, de indgår i.  Samtidig giver det god mening, at uddannelsen er organiseret og koordineret i brancheregi og ikke kun er en aktivitet, der foregår på tegnestuerne, fortæller Mette Lyng Hansen.

Overblik over faserne
Som nyuddannet arkitekt kommer man tit direkte ind på et projekt, som ikke nødvendigvis er i opstartsfasen og får derfor ikke en indføring i alt det, der ligger bag projekter generelt. Mette Lyng Hansen peger på, at +2 giver unge arkitekter en bred forståelse for processerne i faget og overblik i det daglige arbejde som arkitekt på en tegnestue.

- Med et komprimeret efteruddannelsesforløb får de en god forståelse for rammer, processer og faser i et projekt. Det gør dem skarpere i forhold til at tegne og udvikle arkitektur og løsninger på niveau afstemt med projektets stadie, siger hun og fortsætter:

- Den her professionalisering er blevet diskuteret i branchen i mange år, og det er virkelig skudt godt i gang. Derfor håber jeg også, at uddannelsen fastholdes og fortsat udvikles til glæde for hele arkitektbranchen.

Skal du med på næste hold?
+2 afholdes på arkitektskolerne i København og Aarhus. Der er tilmeldingsfrist på næste +2 forløb torsdag den 14. december 2017. Pladserne fyldes hurtigt op.
Læs mere her.

FAKTA
Bag +2 står KADK, Danske Ark, FAOD, AARCH og Arkitektforeningen, der har udviklet efteruddannelsen i tæt samarbejde med flere af landets tegnestuer og støtte fra Dreyes Fond og Grundejernes Investeringsfond. 


 

Kommentarer